Wavin, sürdürülebilirlik alanında sektör lideri olmayı hedefliyor

Wavin, sürdürülebilirlik alanında sektör lideri olmayı hedefliyor

Dünya plastik boru sektöründe ilklerde imzası bulunan Wavin, sürdürülebilirlik alanında da fark yaratarak sektör lideri olmayı hedefliyor. Geliştirdiği sistemlerde ve yaptığı her çalışmada sürdürülebilir olmayı taahhüt eden firma,  2025 yılına kadar sürdürülebilir ve ulaşılabilir olmak için altı başlıkta küresel sürdürülebilirlik programı başlattı. Wavin, 2021 yılında imza attığı operasyonel sürdürülebilirlik  projeleriyle de dikkat çeken tasarruf oranlarına ulaştı.Bu projeler sayesinde fabrika genelinde yüzde 16 enerji tasarrufu, yüzde 48 aydınlatma tasarrufu, yüzde 28 su tasarrufu sağlandı.

Dünyayı sürdürülebilir kılmak ve  iklim değişikliğine dur demek için hareket geçen Wavin, gelecek nesillere daha iyi bir gelecek inşa etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sürdürülebilirlik yolculuğunda kararlı adımlarla ilerleyen öncü marka, ürünlerini geliştime, üretme, taşıma, yenilik yapma ve kurma şeklinden, işi yürütme ve çalışanları yönetme şekline kadar yaptığı her şeyde sürdürülebilir olmayı taahhüt ediyor.  Aynı zamanda Wavin, Birleşmiş Milletler’in (BM) temiz su, endüstri-inovasyon, sürdürülebilir şehirler, iklim-eylem maddelerini içeren Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılmasına katkıda bulunuyor. Wavin, Türkiye olarak 2021 yılında operasyonel sürdürülebilirlik projeleri geliştirerek, enerji, aydınlatma ve su tasarrufu sağladı. Enerji tedarikinde ise yüzde yüz yeşil enerji kullanımını kabul etti.

Sürdürülebilirlik kapsamında altı başlığa odaklanıyor

Projeleri ve çözümleriyle su temini, sanitasyon, iklime dayanıklı şehirler ve bina performansı gibi dünyanın en büyük zorluklarının üstesinden gelmeye yardımcı olan Wavin, yeni başlattığı  “Altı Küresel Sürdürülebilirlik Programı” ile Yenilik, Sosyallik, Döngüsel Ekonomi, Raporlama, Çevresel Etkiler, Kamu İşleri başlıklarına odaklanıyor.

Yenilik ile mümkün olduğunca geri dönüşümlü malzemeler kullanmayı,  çevresel etkiyi en aza indirmek için kullanılan malzeme miktarını azaltmayı, iç mekan iklim çözümlerinde ise TreeTanks® gibi yenilikçi İklim Değişikliği Uyum (CCA) çözümlerinin sayısını artırmayı öneriyor. Yenilikçi çözümleri teşvik edecek ve müşterilerin ayak izini azaltacak bir Portföy Sürdürülebilirlik Değerlendirme Çerçevesini şirket çapında entegre etmeye dikkat çekiyor.

Sosyallik hedefleri doğrultusunda; 2025 yılına gelene dek sulama kitlerinin dağıtımı ve kurulumundan 9 bölgeye  kadar su fonu projelerini genişletmeye, firma genelinde çeşitlilik işe alım oranını yüzde 40’a yükseltmeye, kuruluş genelinde çeşitlilik işe alım oranını yüzde 40’a çıkarmaya, Su, Sanitasyon, Hijyen ve Beslenme alanlarının sayısını ise 16’ya yükseltmeye vurgu yapıyor.

2025’te yüzde yüz sürdürülebilir bir araba filosu oluşturacak

Wavin Döngüsel Ekonomi ile küresel geri dönüşüm kullanımını yüzde 25’e yükseltmeyi, ürünlerin geri dönüştürülebilirliğini daha da artırmayı, 2025 yılına kadar depolama alanına sıfır atıkları yüzde yüze düşürmek istiyor.

Raporlama ile de 2025 yılına kadar çalışanlar arasında yüksek kaliteli veri toplamanın uygunluğu konusunda farkındalık yaratmayı, onlara gerekli araç ve becerileri sağlamaya  devam etmeyi hedefliyor. Sürdürülebilirlik raporlamasını 2025 yılına kadar mevcut süreçlere daha fazla entegre edip birleştirmeyi vurguluyor. Çevresel etkilerle dünya genelindeki tesislerinde sürdürülebilir enerji üretimini 15 lokasyona çıkarmak, sera gazı emisyonunu azaltmak için piyasa gereksinimleriyle uyumlu pilot akıllı tedarik zinciri çözümleri sağlamak ve 2025’te yüzde 100 sürdürülebilir bir araba filosu oluşturmaya odaklanıyor. Kamu işlerinde ise politika geliştirmeye aktif olarak katılmayı, sürdürülebilirliği teşvik etmeyi, buna göre hareket etmek ve farkındalığı daha da artırmak için stratejik ittifaklar kurmayı amaçlıyor.

Enerji tedarikinde yüzde 100 yeşil enerji kullanımı

Gezegen ve iklim dostu çözümler geliştirmeye odaklanan Wavin, geçtiğimiz yıl operasyonel sürdürülebilirlik alanında; Basınçlı Hava Kullanımının Azaltılması ile Enerji Tasarrufu Sağlama, Fabrika geneli LED Aydınlatma Dönüşüm, Su Tüketiminin Azaltılması, Yeşil Enerji Tedarik Anlaşmasının Sağlanması projeleri başlattı. Projelerle, fabrika genelinde yüzde 16 enerji tasarrufu, yüzde 48 aydınlatma tasarrufu, yüzde 28 su tasarrufu sağlandı. Wavin, 2022 yılı Ocak ayı itibari ile ise  enerji tedarikinde yüzde 100 yeşil enerji kullanımına geçti.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

125. Sayımız Yayında.