Aldağ Banner
Aldağ Banner

TTMD, Ecodesign-ErP 2009/125/EC Direktifi ve Pompa Sektörüne Yansımaları Konulu Webinar Düzenledi

TTMD, Ecodesign-ErP 2009/125/EC Direktifi ve Pompa Sektörüne Yansımaları Konulu Webinar Düzenledi

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nin düzenlediği, moderatörlüğünü Yusuf Eren Gürdal’ın yaptığı ETNA Pompa ve Hidrofor Teknolojileri Pazarlama Müdürü Yüksek Makine Mühendisi Halil Kızılhan’ın konuşmacı olarak katıldığı Ecodesign-ErP 2009/125/EC Direktifi ve Pompa Sektörüne Yansımaları konulu webinar gerçekleştirildi.

Frekans kontrollü (değişken devirli) ürünlerin kullanımındaki artışa dikkat çekerek sunumuna başlayan Halil Kızılhan, frekans kontrollü sistemlerin yaygınlaşmasındaki en önemli faktörlerin sera gazı emisyonlarında insan faaliyetleri sonucunda gözlenen artışa bağlı olarak oluşan küresel iklim değişikliği ve teknolojik ilerlemenin yeni fırsatlar sunması olduğunu söyledi.

Çevreye duyarlı tasarım kavramına değinen Kızılhan; “Çevre üzerinde olumsuz etkisi olan ürünlerin yaşam döngüsü baştan sona adım adım incelendiğinde, ürünün hammadde halinden üretime, paketleme, taşıma, kullanım sonrası imha etme ve geri dönüşüm basamakları dahil ortaya çıkan çevresel olumsuz etkinin %80’ i ilgili ürünün dizayn aşamasında belirlenmektedir. Dolayısıyla ürünün dizayn şartlarına olumlu yöndeki müdahale, çevreye olan olumsuz etkinin azalmasına büyük oranda katkı sağlamaktadır” dedi. Avrupa Konseyi’nin, 2009 yılında enerji kullanan ürünlere yönelik (ErP- Energy Related Products) olarak çevreye duyarlı tasarım kriterlerini belirleyen ecodesign-ErP 2009/125/EC direktifini kabul ettiğini belirten Hızılhan; “Direktifin amacı; çevreyi daha az kirleten akıllı ürünlerin tasarlanıp üretilmesi, enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve çevrenin korunmasıdır.

Direktifin hedefleri; 2020 yılı sonuna erişildiğinde sera gazı salınımlarının %20 azaltılmış olması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji üretimindeki payının %20’ye çıkarılmasıdır. Ecodesign direktifinin ülkemiz pompa teknolojileri alanına yansımalarına bakıldığında ise; söz konusu AB direktifi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından iç hukuk düzenlemesi olarak yönetmelik olarak yürürlüğe konulmuştur” dedi. Frekans kontrolünü; sistem talebine uygun olarak elektrik motoru frekansının otomatik olarak ayarlanması şeklinde tanımlayan Kızılhan, uygulama örneği ve enerji tasarrufunun matematiksel altyapısı hakkında bilgiler verdikten sonra webinarın son bölümünde frekans kontrol tiplerinden ΔP-V (fark basınç değişken) ve ΔP-C (fark basınç sabit) modlarının özelliklerini, ne tür tesisatlarda kullanılabilecekleri ve her iki kontrol modu arasındaki enerji verimlilik farklarına değindi. Katılımcılardan gelen soruların yanıtlandığı bölümün ardından webinar tamamlandı.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

102. Sayımız Yayında
%d blogcu bunu beğendi: