Ilknur Zorlu
Ilknur Zorlu
TEKNOLOJİ YÖNETİMİ VE DEĞİŞİM ARAÇLARI – EŞZAMANLI MÜHENDİSLİK
 • 0
 • 16 Temmuz 2021 Cuma
 • +
 • -

Küreselleşmenin etkisi ile beraber teknolojinin rekabet üzerindeki etkisi gün geçtikçe artmaktadır. Rekabeti sürdürülebilir kılmak ve değişim için, teknolojik gelişme ve teknolojik yeniliklere sahip olmanın yanı sıra bu teknolojinin işletme süreçlerinde kusursuz biçimde uygulanmasını sağlayan doğru teknoloji yönetimine de sahip olmak en güçlü silahtır.

Teknoloji Yönetimi, işletmenin strateji amaç ve faaliyetleri ile ilgili hedeflerinin şekillenmesinde ve ulaşılmasında, teknik kapasite planlanması, gelişimi ve kullanımı için yönetim, bilim ve mühendislik alanları arasında bağlantının yapılmasını sağlayan yönetimdir (Betz, 1994). Değişim ve Rekabet odaklı Teknoloji Yönetiminde değişim ve rekabet odaklı  temel iki metodoloji ve teknikten bahsetmek mümkündür. Bu metodolojiden birincisi, daha çok tasarım ve üretim aktivitelerine odaklanan Yeni Ürün Geliştirme Süreci olan Eşzamanlı Mühendislik; diğeri ise daha çok proje bazlı çalışmalara odaklanan, kurumsal bazlı Organizasyonel Değişim Süreci yani Değişim Mühendisliğidir.

EŞ ZAMANLI MÜHENDİSLİK (EZM)

Eş Zamanlı Mühendislik (EZM), Japon orijinli bir felsefedir ve bu kavram ilk kez 1982’de Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA) tarafından süreç tasarımında eşzamanlılığı geliştirme yolları aranmaya başlandığında ele alınmıştır. 1980’lerin seri ve parçalara ayrılmış ürün geliştirme ortamı, 1990’lardan sonra EZM ortamına dönüştürülmüştür.

EZM süreci ile ilgili bir çok tanımlama mevcut olup, bunlardan bir tanesi şöyledir:

EZM, müşteri beklentilerini karşılayacak başarılı, yüksek kaliteli ve düşük maliyetli yeni ürünler yaratılması için şirket bilgisinin, kaynaklarının ve tasarım, geliştirme, pazarlama, imalat ve satış deneyimlerinin mümkün olan en erken zamanda bütünleştirilmesi olarak tanımlanabilir. EZM uygulamasının en önemli sonucu; seriden paralele doğru, ürün kavramlaştırma, tasarım ve geliştirme sürecinin kısaltılmasıdır (Shina, 1991).

Ürün yaşam döngüsü boyunca, müşterilerin talep ve ihtiyaçlarının karşılanmasının ön planda tutulduğu bir yaklaşımdır EZM.

Eş Zamanlı Mühendisliğin amacı, en düşük maliyetle ve en yüksek kalitede, bir ürünü en kısa sürede piyasaya sunabilmek için ürün ve süreçlerin eş zamanlı tasarımının yapılmasıdır. Diğer bir değişle temel  amaçlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Ürünün pazara sunuş zamanının minimize edilmesi
 • Kalitenin maksimizasyonu
 • Tedarik süresinin kısaltılması
 • Maliyetlerin minimize edilmesi
 • Ürün ve proses tasarımının yatırım ile birlikte entegre edilmesi
 • Malzeme maliyetlerinin en aza indirilmesi
 • Departmanlar arası iletişimin arttırlması

EZM yaklaşımı öncesinde izlenen geleneksel  yaklaşımlarda her bir işletme fonksiyonu üzerine düşen görevi tamamladıktan sonra tasarımı bir sonraki bölüme aktararak tasarımı geliştirmekteydi. Bu nedenle tasarım üzerinde ihtiyaç duyulan ve yapılması gerekli revizyonlar tasarımın bir önceki bölüme geri gönderilmesiyle gerçekleşmekteydi. Birden fazla defa aynı bölüme geri  dönerek düzeltilen tasarım ise zaman ve işgücü kaybına neden olarak maliyetleri artırmaktaydı; çünkü tasarımın sonuca ulaşma zamanı, tasarımın değişim sayısıyla doğru orantılıdır. Bu değişim sayısının en aza indirilmesi arayışı da bölümlerin bir arada bir takım olarak çalıştığı “Eş Zamanlı Mühendislik” kavramının ortaya çıkmasına yol açmıştır. EZM uygulanmasının en önemli sonucu ise; seriden paralele doğru, ürün kavramlaştırma, tasarım ve geliştirme süreçlerinin kısalması olarak gösterilebilir.

Teknoloji ve Mühendislik

Şekil : Eş Zamanlı Mühendislik Yaklaşımının Geleneksel Geliştirme Yöntemleriyle Karşılaştırılması

 

EZM’nin iki tane önemli odak noktası vardır. Bunlar:

 • Ürünün pazara sunuş süresini kısaltmak
 • Organizasyonlarda bölümler arasında iletişimi arttırmak.

Kısaca açıklamak gerekir ise; üretim sistemi büyüdükçe işletme fonksiyonlarında uzmanlaşma başlar. Bu uzmanlaşma özellikli hale geldikçe de her bir birim arasındaki haberleşme ve işbirliği güçleşmektedir. EZM kavramı bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak amaçlı ortaya çıkmıştır. Bu çalışma sistemi ile tasarımdan üretime kadar tüm aktivitelerin zaman faktörü açısından olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçilmiş olunmaktadır. Buna bağlı olarak da diğer odak noktası olan pazara sunuş süresini kısaltmak mümkün hale gelmektedir. Ürünün pazara sunuş zamanının kısaltılması demek, rakiplerden önce pazara girerek rekabette öne geçmek demek; bu durumda da pazar payı yükselecek ve karlılık artacaktır.

İşletmelerin EZM ortamına dönüşümünü mümkün kılan, birbirinden bağımsız ama etkileşim halinde olan dört boyut vardır. Bunlar:

 • Organizazyon
 • İletişim Altyapısı
 • İhtiyaçlar
 • Ürün Geliştirme

Bu dört boyut göz önünde bulundurulduğunda EZM ortamı bir anlamda, organizasyon ve iletişim gibi felsefi boyutlarla ihtiyaçlar ve geliştirme prosesleri gibi metodolojik boyutların çakışması olarak da tarif edilebilir.

Sonuç olarak, Teknoloji Yönetimi Tekniklerinden zaman odaklı yaklaşım olan EZM’de nihai arzulanan sonuç ‘Kaliteyi arttırmak ve Müşteri Tatmini’ni maksimize etmektir’. Günümüzün başarılı olmak isteyen işletmeleri, en yüksek kaliteli, en düşük maliyetli ürünleri en kısa sürede pazara sunarak rekabet üstünlüğü sağlamak için ihtiyaç duyulan bu teknikler ışığında şirketlerini yönetmelidirler.

Sonraki Bölüm : Teknoloji Yönetimi ve Değişim Araçları – Değişim Mühendisliği

Kaynakça:

 • Dr. Özalp Vayvay; Marmara Üniversitesi Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Ders Notları, 2015
 • Dr. Özalp Vayvay; Teknoloji Yönetimi Ve Değişim Araçları; Teknoloji Yönetimi, Dora Yayınları Bursa, 2010
 • Oktay Tenekeci; Makine Konstrüksiyonunda İmalat ve Tasarımın Eş Zamanlı Uygulamasının İncelenmesi; Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2012
 • Yasagan Danışmanlık; Teknoloji Yönetiminde Eş Zamanlı Mühendislik;

https://yasagan.com/ar-ge/teknoloji-yonetiminde-eszamanli-muhendislik/

ilknur zorlu

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • YENİ
 • YORUM