VIESSMANN Manisa Ar-Ge Merkezi

Isıtma sektöründe yenilikçi teknolojiler alanında pek çok gelişmeye imza atmış olan Viessmann’ın Manisa Üretim Tesisi yapmış olduğu başvuru sonucunda Şubat 2018 itibariyle Ar-Ge Merkezi onayı almıştır.

Biferral ısıtma yüzeyinden MatriX-Işınım brülörüne, Viessmann’ın 100 yıllık tarihindeki kilometre taşlarının listesi uzundur. Başlangıçtan bu yana şirketimiz ısı tekniğinin yönünü belirleyen, çağın ötesinde teknolojik gelişmelere öncü olmuştur.

Günümüz sanayi ve teknoloji yapısında, ülke çapında araştırma geliştirme faaliyetlerinin arttırılması, personel ve nitelikli iş gücü istihdamının arttırılması, rekabet öncesi iş birliklerinin gelişmesi, ürün kalitelerinin arttırılması ve güvence altına alınması sürekli hedefler arasındadır. Bu bağlamda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ‘Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi’ hakkında 5746 sayılı kanun yayınlanmıştır:

“Bakanlığımız; özel sektörde, Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileşmesini, rekabet öncesi iş birliklerinin gelişmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli iş gücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu yayımlamıştır.”  (kaynak: agtm.sanayi.gov.tr)

Viessmann da paralel hedefler doğrultusunda yürümekte, araştırma geliştirme çalışmalarının sanayi ve teknolojiye katkılarının bilinciyle faaliyetlerine devam etmektedir. Bu çalışmaların 5746 sayılı kanun çerçevesinde değerlendirilmesi için Ocak ayında Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı’na Ar-Ge Merkezi Başvurusu yapılmıştır.

Süreç, başvuru raporunun uzmanlar tarafından incelenmesi, yerinde hakem incelemeleri ve bakanlıkta gerçekleşen karar toplantısı adımları ile ilerlemiş, 26.02.2018 tarihinde Ar-Ge Merkezi onayı alınmıştır.

Viessmann Manisa 01.03.2018 tarihi itibari ile Ar-Ge Merkezi ünvanı ile çalışmalarını sürdürecek ve ilgili teşviklerinden faydalanabilecektir. Böylece Viessmann, Türkiye’de de ekonomik, ekolojik ve sosyal sorumluluklarının bilinciyle, sektörün gelişimini belirleyenlerin arasında olmaya devam edecektir.

Benzer İçerikler

Yorum Ekle