TTMD & “IBPSA Türkiye” Başlangıç Toplantısı Yapıldı

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ile IBPSA arasında gerçekleşecek işbirliğinin ilk adımı 21 Ekim 2017

tarihinde Ankara Latanya Otel’de yapılan toplantıyla atıldı. TTMD’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ilk

toplantıya; TTMD Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Birol Kılkış, Tuba Bingöl Altıok, Kemal Gani Bayraktar,

Gökhan Ünlü, Kemal Gökay’ın yanı sıra Alpay Akgüç, Arzuhan Burcu Gültekin, Büşra Hepgüzel Açıkyol, Can

Güntürkün, Cihan Kayhan, Ece Kalaycıoğlu, Efe Ünal, Erol Ergezen, Figen Beyhan, Gökhan Tatlıdede, Güher

Kavcı, Gülsu Ulukavak Harputlugil, İdil Ayçam, M. Zeki Yılmazoğlu, Mehmet Çalışkan, Özgür Öztürk, Semra

Arslan Selçuk, Serhat Seyar, Sinan Soğancı, Zerrin Yılmaz katıldılar.

Toplantıda ilk olarak Gökhan Ünlü, 25. Yılında TTMD’yi tanıtan bir sunum yaptı. Ünlü, TTMD’nin

tarihçesini, lojistik imkanlarını, düzenlediği ulusal ve uluslar arası etkinlikleri, yayınlarını, yurt içi ve yurt dışı

ilişkilerini anlatı. Ardından Ece Kalaycıoğlu, BinSimDer adına bir sunum gerçekleştirerek IBPSA’nın misyon,

vizyon ve hedefleri, etkinlik ve faaliyet alanları hakkında bilgiler verdi. TTMD-IBPSA Türkiye yeni oluşumu

için yapılan toplantıda öncelikle oluşturulan komitenin kendi sınırlarını ve görevlerini tanımlaması

hakkında görüş birliğine varıldı. Bu bağlamda; komitenin ilgilendiği konuların belirlenmesi ve açıklanması,

ilgili konularda çalışanlara ulaşılması, simülasyon ve modelleme kavramlarının birlikte kullanılması,

komitenin çalışma alanı sınırları belirlenirken etkileşimde bulunulacak paydaşların ve çalışma konularına

etkisi olan yerel yasa ve yönetmeliklerin belirlenmesi gibi maddeler kararlaştırıldı.

 

Komitenin hedefleri doğrultusunda ilk olarak “Türkiye simülasyon dendiğinde ne anlıyor?” sorusuna yanıt

aranırken, saptanacak hedeflere son tarih, bütçe ve somut proje bazında ulaşma gerekliliği öne çıkarıldı.

Toplantıda komitenin görev ve sorumlulukları kapsamında; Simülasyon yapılan binaların izlenmesi,

kullanıcı davranışı hakkında daha fazla bilgi edinilmesi, yazılım desteği verebilecek bir yazılım kütüphanesi

oluşturulması, TTMD Akademi beşiğinde yeni sertifikalı eğitimler sayesinde, sektörde bilgili insan sayısının

artırılması gibi konular gündeme alındı.

Toplantıda komitenin çalışmalarının, oluşturulacak bir çekirdek kadro ile yürütülerek, gerekli durumlarda

katılımcılardan destek alınması şeklinde ilerlemesi kararlaştırıldı. Duyuru ve tanıtım faaliyetleri

kapsamında, komitenin çalışma alanları ve hizmetlerinin sektöre duyurulması gerektiğine çekildi.

Toplantı sonunda, Komitenin çalışmalarında kesişim yaşayacağı paydaşların tespit edilmesi ve bu paydaş

grupların kesişimini yönetmek için sektör buluşma platformu yaratılması konusunda fikir birliğine varıldı.

Benzer İçerikler

Yorum Ekle