TESKON 2015 çerçevesi “Isıl Konfor” ve “İç Hava Kalitesi”

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodex fuarı 8-11 Nisan 2015 tarihlerinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenecek. 12. kongrede de çeşitli “Sunum, Tartışma ve Eğitim Platformları” yaşama geçirilecek. TESKON 2015’in çerçevesi “SAĞLIK İÇİN ISIL KONFOR VE İÇ HAVA KALİTESİ” olarak belirlendi.

Söz konusu iki terim, “Isıl Konfor” ve “İç Hava Kalitesi”, tesisat mühendislerinin verdiği hizmetlerin ana amacını, DNA`sını, çekirdeğini oluşturur. Yaptığımız tüm iş, dış atmosferik değişkenlikten etkilenmeyen, insan sağlığını, üretkenliğini, kendisini iyi hissetmesini etkilemeyen, kendisini çevreleyen ve içinde bulunan her unsurdan etkilendiğinin göz önüne alındığı bir kapalı hacim atmosferini yaratmaktır. Bu tanımın içindeki hacmi çevreleyen ve içinde bulunan unsurların iç atmosferi nasıl etkilediği konusu tesisat mühendislerimizce iyi bilinmektedir. Ancak yaratılan iç atmosferin insan sağlığını, üretkenliğini ve kendisini iyi hissetmesini nasıl etkilediği konusu çok fazla ilgi alanımıza girmemektedir.
Isıl Konfor ve İç Hava Kalitesi hem tesisat mühendisleri, hem de toplum tarafından rakamlardan öteye algılanması gereken konulardır. TESKON 2015 her kongrede olduğu gibi tesisat mühendisliğinin her alanında güncel araştırmaların ve günümüz teknolojisinin sunulduğu ve tartışıldığı platformları içerirken, Isıl Konfor ve İç Hava Kalitesi konusunda teknolojik ve toplumsal duyarlılığı artıracak sunum ve tartışmaları da içerecektir. Bu doğrultuda akademisyenlerimizi, uzmanlarımızı, tesisat mühendisi meslektaşlarımızı daha sağlıklı yaşam hacimleri yaratmada ısıl konfor ve iç hava kalitesinin önemini doğrultusunda yapılmış çalışmalarını, araştırmalarını Kongre’ye sunmalarını diliyoruz.
TESKON 2015`de Kongrelerin yerleşik Isıl Konfor ve İç Hava Kalitesi sempozyumlarının yanı sıra özellikle toplumsal alanlarda (okullar, hastahaneler, alışveriş merkezleri, toplu ulaşım araçları) ve endüstriyel tesislerde Isıl Konfor ve İç Hava Kalitesi konusunda sempozyumlar, çağrılı bildiri sunumları yer alacaktır. Ayrıca havalandırmada enerji ekonomisi ve enerji geri kazanma teknolojisi konularında özel oturumlar yapılacaktır.

TESKON 2015 BİLDİRİ TAKVİMİ

Teskon için bildiri hazırlama tarihleri belirlenerek duyurusu yapıldı. Bildiri gönderimlerini ve takibini http://omys.mmo.org.tr/teskon adresinden yapabilirsiniz. Buna göre bildiri hazırlama tarihleri aşağıdaki gibi oluştu.
12 Ekim 2014    Bildiri özetlerinin kongre sekretaryasına gönderilmesi
02 Kasım 2014    Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve yazarlarına sonucun iletilmesi
02 Ocak 2015     Tam metin bildirilerin kongre sekretaryasına gönderilmesi
02 Şubat 2015     Bildirilerin değerlendirilmesi ve yazarlara sonucun iletilmesi

Benzer İçerikler

Yorum Ekle