Sektörün Liderleri İklimlendirme Konferansında

İklimlendirme Sektörünün profesyonellerinin buluşturan, “HVAC & IR, Verimlilik, Sürdürülebilirlik, Enerji ve Endüstriyel Gelişmeler” temasıyla İklimlendirme Konferansı, 12 Kasım 2013 tarihinde Marriot Hotel Asia’da Eventuum tarafından düzenlendi. İklimlendirme sektör liderlerinin konuşmacı olduğu, bu etkinliğe katılım dikkat çekiciydi.

“Türkiye’de İklimlendirme Sektörü” konulu oturumu ile Asal HVAC Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Karakaya, “Sektör Yatırımları ve Ekonomiye Katkısı” konulu oturum ile Tanrıöver Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Tanrıöver, “Rekabet Stratejileri ve Haklı Kazanç” konulu oturum ile Bosch Termoteknik Türkiye Genel Müdürü Zafer Polat, “İklimlendirme Teknolojileri Bilişimi” konulu oturum ile Panasonic Europe Pazarlama Direktörü Jose Manuel Alves, “Isıtma-Soğutma Teknolojileri ve Konfor Kalitesi” konulu oturumu ile Türk Demir Döküm Fabrikalar A.Ş. CEO’su Dr. Axel Busch, “İklimlendirmedeki Yeni Teknolojiler ve Dünyadaki Yeni İklimlendirme Sistemleri” konulu oturumu ile Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, “Ortam Dışı Enerji Akışını Sonlandırmak için Yalıtım” konulu oturumu ile Arı Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı ve İZODER Başkanlar Kurulu  Başkanı Sedat Arıman, “Alternatif ve Yenilenebilir Enerji Optimizasyonu” konulu oturumda Escon Energy Concultancy Genel Müdürü Onur Ünlü ve Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Tunç Korun, “İnşaat Sektörü ve Kentsel Dönüşüm Sürecinin Sektöre Sürdürülebilir Katkıları” konulu oturumda Eroğlu Gayrimenkul Skyland Projesi Müdürü Gökhan Genç ve Trane Türkiye Genel Müdürü Faruk Uçur, “Akıllı ve Yeşil Binaların Tercihi” konulu oturumda ise Turkeco Yönetim Kurulu Başkanı ve ÇEDBİK Başkanı Dr. Duygu Erten ve Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri Derneği Başkanı Ali Süngü yer aldı.
Turhan Karakaya; Türkiye’de İklimlendirme Sektörü başlıklı konuşmasında akıllı binalar,iklimlendirme alanında yeni teknolojiler, yoğuşma teknolojileri, ısı pompaları, VRF- değişken soğutucu akışkan debili sistemler, hibrit sistemler konusunda bilgiler verdi.
Cevat Tanrıöver; Sektör Yatırımları ve Türk Ekonomisine Katkısı konulu konuşmasında, binaların yaşlı doğurulmaması gerektiği, yatırımlarda geleceği olan teknolojilerin kullanımasını, üretici olmanın önemini, ülkemizin zenginleşmesi ile artan konfor ihtiyacının sektör için önemli olduğunu ve yanısıra artan enerji kullanılımında dikkatli olunması gereğini, ülkemizin yatırım odaklı bir cazibe merkezi olduğununda altını çizerek, ülkemizin en çok patent alan ülkeler arasına girdiğini önümüzdeki on yılın büyük gelişmelere açık olduğunu ifade etti.
Zafer Polat; Rekabet Stratejileri ve Haklı Kazanç başlıklı konuşmasında, rekabetin kıyas olması için önemli olduğunu, etik olmayan şartlar ile yapılan rekabetin hiç kimseye bir şey kazandırmayacağını, oysa yeni iş modelleri oluşturan, pastayı büyüten modellerin işi özü olduğunu, sektörümüzde ise son yirmi yılda teknolojik gelişmelerin artışı ile her gün yeni rakiplerin ortaya çıktığını, ancak teknolojininde limitleri olduğunu, kendini farklılıştırmanızın artık zor olduğunu, yeni dünyada üretici, uygulayıcı, dağıtıcı, ve son kullanıcının değerler zinciri oluşturduğunu, bu zincirin halkalarının iyi anlaşılması gerektigini ifade etti.
Jose Manuel Alves, İklimlendirme Teknolojileri Bilişimi konu başlıklı konuşmasında, tasarıma odaklı içinde her şeyi barındıran uzaktan kumandalı sistemler, aydınlatma, pencereler, klima sistemlerinin kontrol edilmesi, yangın alarmının önemi ve kontrolunun ısıtma-soğutma sisteminden bağımsız olması, güvenli bir sisteme bağlı olması, konut içlerindeki gaz sızıntıları için sistemlerin zorunlu olması, bunlar ile ilgili yeni çözümler hakkında bilgi verdi.
Dr.Axel Busch; Isıtma Soğutma Teknolojileri ve Konfor Kalitesi konulu konuşmasında, Demirdöküm’ün Vaillant Grubunun içindeki en büyük fabrikasının tüm standartlara sahip olup ısıtmada ve sıcak suda lider olduğunu, Türkiye’de merkezi sistem, kaskad sistem ve brülörlerin önemli hale geleceğini, montaj hizmetinin çok önemli olduğunu, servis mükemmelliğinin üzerinde titizlikle çalıştıklarını, müşteri şikayetlerin kendileri için bir ödül olduğunu, tüketinin tavsiye ile satın alma yaptığını, cirolarının bu nedenle arttığını örnekleriyle anlattı.
Sedat Arıman; Ortam Dışı Enerji Akışını Sonlandırmak için Yalıtım Şart başlıkla konuşmasında, ülkemizin mevcut konut stoğunun 19 milyon adet olduğunu, %90 nının yalıtımsız olduğunu 16 milyon adet mevcut bina enerji tasarruf potansiyeli arzettiğini, binalarda enerji verimliliği ve enerji dağılımı hakkında bilgiler vererek yalıtım yöntemleri ile ısı köprülerininde yalıtılmasının önemi üzerinde durdu, binaların enerji performans kimlik belgeleri hakkında, sera etkisinin önemi, İzoder’in bilinçlendirme çalışmalarından örnekler vererek finansman modellerinde ise dosya masrafsız kredilerin ilgiyi artırdığını belirtti.
Hasan Önder; İklimlendirmedeki Yeni Teknolojiler ve Dünyadaki İklimlendirme Sistemleri başlıklı konuşmasında, günümüzde akıllı binalarda insanlar için bazı merkezlerin oluştuğunu dikkat çekerek, duygusal-zihinsel- haraket merkezlerinin oluştuğunu, Daikin’in VRV nin mucidi olduğunu dünya pazarında lider bir marka olması nedeniyle sorumluluklarının üzerinde çalıştığını, Dakin’in önce teknoloji, sonra konponent, sonraki etap ise endüstriyel tasarım ve tüketiciye ulaşması şeklinde geliştiğini, sosyal sorumluluk olarak ar-ge nin metodolojik çalışma olduğunu, küçük yaştan itibaren geldiğini, Teknik Lise kurmak için çalışmalar yaptıklarını üniversite öncesi ar-ge konusunda bu lisede eğitimler verileceğini söyledi.
Onur Ünlü; Alternatif ve Yenilenebilir Enerji Optimizasyonu ile İklimlendirme Heryerde başlıklı konuşmasında, tükettiğimiz enerjinin %36 sının binalar %37 sinin sanayi tesislerinde tüketildiğini yani %73 enerji tüketiminin sektörce müdehale edilebileceğini belirtti, diğer ülkelerden örnekler vererek konfor şartlarımızın daha az olması halinde bile daha çok tüketimimiz için neler yapılabilir, sanayide tasarruf potansiyelinin çok fazla olduğunu en kayıpsız işletmede %8 kayıp olduğunu, atık ısının değerlendirilmesinin önemi,enerjinin izlenmesi, ölçülmesi, yorumlanması ile yönetim stratejilerinin geliştirilmesi, verim analizi yapılabilecek sistemler, ürünler, finansal yatırım modelleri, enerji performans sözleşmeleri, Av.Yat.Bankası destekleri hakkında detaylı bilgiler verdi.
Tunç Korun;  Verimlilik, Yenilenebilir Enerji, Ekipmanlar ve Sistemler konulu söyleşisinde, doğru haraketleri yaparak 10 milyar dolar tasarruf edebileceğimizi, yeşil binalarda kullanılan gün ışığı, ısı pompası, aydınlatma, fotovoltaik sistemlerin öneminin üzerinde durdu. Isı pompasının hava-su-toprak kaynaklı olarak havaalanları, AVM ler, işletmeler, konutlarda çeşitli kullanım imkanlarından bahsetti, gün ışığı sistemlerinin detaylarından ve fotovoltaik sistemlerin lisanssız ve lisanslı uygulama örneklerinden,yatırımların geri dönüş sürelerinden, dünyada olduğu gibi Türkiyede de bu sistemlerin tercih edilmelerinin enerji verimliliği açısından faydalarını belirtti.
Gökhan Genç, İnşaat Sektörü ve Kentsel Dönüşüm Sürecinin Sektöre Sürdürülebilir Katkıları başlıklı konuşmasında, 99 depreminden sonra inşaat sektörünün devlet desteği ile birlikte yeni bir sürece girdiğini, kentsel dönüşümün iklimlendirme sektörüne getireceği ivmeyi, açılan yeni yaşam alanlarında  lüksün anlamının değiştiğini, iklimlendirme sistemlerinin  getirilerininin lüks ile bütünleştiğini, ısı, su, ses ve yangın izolasyonunu önemseyen ve sorgulayan bir tüketici kitlesinin oluştuğunu, iklimlendirme sistemlerinin konfora olan katkısının bilindiğini, standartların yüksek tutulduğu yeni projelerde ise inşaat firmalarının desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Üniversitelere, sektör derneklerine burada iş düştüğünü, sağlamlıklarının yanısıra sağlıklı ve enerji verimli binaların üretilmesi için halka ve tabanın bilgilendirilmesinin gerektiğini, devletinde destek ve kararlı olmasını söyledi.
Faruk Uçur; Verimlilik, Kiralama Modelleri, Entegre Kontrol sistemleri konulu konuşmasında katılımcı profilinin işletme odaklı görünce soğutma gruplarının kiralanması konusuna değindi. Yatırım ve işletme maliyetlerinin denetlenmesi, planlı bakım, özel uygulamalar, geçici projeler gibi durumlarda kiralık chiller kullanılabildiğini, uzun dönemli kiralama sözleşmelerin yapılabildiğini anlattı.
Dr.Duygu Erten; Akıllı ve Yeşil Binaların tercihi konulu konuşmasında Yeşil Binalar Derneği hakkında bilgi verdi, Kasım 13 itibariyle 140 üyeye ulaştıklarını, sertifikalı bina sayısının 65 olduğunu, yeşil bina sertifika sisteminin yapılanmasının detaylarını, ücretlerini,konut tiplerini, koşullarını, kriterlerini detaylı olarak anlattı.
Ali Süngü; yaptığı konuşmada Klima cihazların artışı ile cihazların ihtiyacı olan elektrik tüketimi ve kullanılan soğutucu gazların artışı nedeniyle, küresel ısınma daha da fazla olacağından, yapılan bilimsel çalışmalarda, iç ortam sıcaklığın sadece konfor ile ilgili olmadığı, aynı zamanda ortam sağlığında ve çalışanlarda verimlilik artışı olduğundan, mimari tasarım, teknik alt yapı, işletme ve kullanıcılar açısından bakıldığında ortaya çıkan kriterlerden bahsetti.

Benzer İçerikler

Yorum Ekle