Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi 8-10 Ekim’de İzmir’de

İzmir’de üçüncü kez düzenlenen Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi çalışmaları hakkında detaylı bilgi almak için etkinlik sekreterleri Fatih Efe Çiçek ve Mustafa Serdar Çınarlı ile gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi sizlerle paylaşıyoruz.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan İzmir Rüzgâr Sempozyumunun geçmişi hakkında bilgi verir misiniz?
Mustafa Serdar Çınarlı: Elektrik ve Makina Mühendisleri Odaları İzmir Şubeleri, yeni teknoloji ve uygulamaları içeren bilgi birikiminin tüm meslek alanlarında olduğu gibi, rüzgâr enerjisi alanında da yaygınlaşmayı sağlamak amacı ile ilk kez 5-7 Nisan 2001 tarihinde Alaçatı’da Sempozyum ve Sergi gerçekleştirdi.
Sempozyumda, rüzgâr enerjisi konusunda deneyim kazanmış yerli ve yabancı konuşmacılar birikimlerini katılımcılarla paylaşmış ve bu sunumlar bildiriler kitabı olarak yayımlanmıştı. Rüzgâr enerjisi teknolojisinin gelişimine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlar ile bu alanda bilgi, hizmet ve ürün talep eden kamu-özel sektör yetkilileri ve ilgililer bir araya gelme şansı yakalayıp doğrudan bilgilendirmenin ve etkileşimin sağlanacağı bir ortam oluşturulmuştu.
Ülkemizde rüzgâr enerjisi yatırımlarının başlangıç aşamasında düzenlenen böyle bir organizasyon, sektör temsilcilerinden yoğun ilgi görmüş ve 300 dolayında katılım gerçekleştirilmişti. Bugün rüzgâr enerjisinin geldiği seviyeyi gördüğümüzde o gün yapılan çalışmanın ne kadar isabetli olduğunu daha iyi anlıyoruz.
Ardından 23-24 Aralık 2011 tarihinde 2. İzmir Rüzgâr Enerjisi Sempozyumu’nda 26 bildiri sunuldu ve 685 sektör temsilcisi katılım sağladı. Oluşan bu yoğun talep üzerine geçen yıl yönetim kurullarımız, artık beklenen bir organizasyon haline gelen İzmir Rüzgâr Sempozyumu’nun üçüncüsünü 8-10 Ekim 2015 tarihlerinde düzenleme kararı aldılar ve hazırlık çalışmalarına başlanıldı.
Sempozyum hazırlık çalışmaları hangi aşamada ve beklentilerinize cevap veriyor mu?
Fatih Efe Çiçek: Hazırlık çalışmalarına 1,5 yıl önce başlanılan sempozyum için Yürütme Kurulumuz 12 toplantı gerçekleştirerek program hazırlık çalışmasını büyük ölçüde tamamladı.
Bu yıl sempozyum için 54 bildiri özeti geldi ve bu özetlerden 26 bildirinin tam metni sekretaryamıza ulaştırıldı. Geçmiş yıllarla kıyasladığımızda çok yüksek bir rakamda olan bu bildirilerin sunumları paralel salonlarda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Üç gün sürecek Sempozyumda, farklı başlıklar altında toplanmış önemli sunumların yapılacağı yoğun bir programın oluşturulduğunu şimdiden söyleyebilirim. Sektörün sorunları ve gereksinimleri farklı platformlarda masaya yatırılarak tartışma ortamının yaratılması hedeflenmektedir.
3. İzmir Rüzgâr Sempozyumu kapsamında ortaokul öğrencileri arasında Resim Yarışması düzenlenmesine kararlaştırıldı. “Yenilenebilir Enerjinin Ülkemiz ve Dünyamız Açısından Önemi” konusunda farkındalık oluşturmak, öğrencilerin “Rüzgâr”, “Güneş” ve “Su”, gibi yenilenebilir enerji kaynakları ve bunlardan nasıl yararlanılarak temiz enerji üretilebileceği hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen yarışma, öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Sonuçları sempozyumda açıklanacak olan yarışmaya katılan öğrenci ve öğretmenlerimize gösterdikleri duyarlılık için çok teşekkür ediyoruz.
Şu ana kadar 18 kurum ve kuruluşun desteğini alan Rüzgâr Enerjisi Sempozyumu’nda ortaya çıkan görüş ve öneriler sonuç bildirisi olarak toparlanarak kamuoyu ile paylaşılacak.
Sempozyumun paralelinde ayrıca sergi gerçekleştirilecek. Bu aşamada sektör temsilcilerinden beklentileriniz nelerdir?
Mustafa Serdar Çınarlı: Üyelerimizin gelişimi için düzenlediğimiz bu tür etkinliklerde etkinliğin denk bütçe ile gerçekleşmesini ve Şube bütçelerine ek yük getirmeden tamamlanması amaçlanmaktadır. Sempozyum ile birlikte düzenlediğimiz sergiye sektörde yer alan firmaların katılımı için çalışmalarımız sürmektedir. Sempozyuma 5 ay kalmasına karşın şu ana kadar sergi alanımızın yarısı için firmalarla sözleşme imzalanmış durumdadır. Yaz döneminde, sergide yer alacak bütün firmaları belirlemeyi hedefliyoruz.
Firmalar, sempozyumu delege olarak izleyenlere yönelik hazırlanacak olan bellek, çanta, not defteri gibi alanlarda yer alarak etkinliği destekleyebilirler.
Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Fatih Efe Çiçek: Sektördeki bilgi birikiminin paylaşılarak ortaklaştırılması ve sorunların çözümlenmesine ilişkin görüş oluşturulması açısından önemli bir platform olan İzmir Rüzgâr Sempozyumu’na tüm üyelerimizi ve ilgilileri bekliyoruz. 8-10 Ekim 2015 tarihlerinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde buluşmayı arzuluyoruz.

Benzer İçerikler

Yorum Ekle