Prof. Dr. Barış Özerdem’e ASHRAE‘ de Önemli Görev

1894 yılında ABD’de kurulan ve 1980’lerden başlayarak da küresel ölçekte bir meslek kuruluşu haline gelen, kısa adı ASHRAE (American Society of Heating Refrigeration and Air-conditioning Engineers) olan, Amerikan Isıtma Soğutma ve İklimlendirme Mühendisleri Derneği, bina iklimlendirme sistemleri (HVAC), enerji verimliliği, iç hava kalitesi ile sürdürülebilirlik alanlarında çalışan ve temel değerlerini; mekanik tesisat ile ilgili  uğraş alanlarında ve ürünlerinde sürekli geliştirme ve yaratıcılık,  mesleki anlamda adanmışlık, dürüstlük, işbirliği ve gönüllülük  üzerine oturtmuş çok önemli uluslararası bir meslek kuruluşudur.

ASHRAE kurulduğu andan itibaren, bina iklimlendirmesi üzerine düzenlediği kurslar, seminerler, kongreler, yayımladığı kitaplar vasıtasıyla bu alana yön vermiştir. Özellikle de oluşturduğu teknik standartlar ve tasarım kriterleri tüm dünyaca en üst düzeyde kabul görmektedir. Değişen ve gelişen şartlara göre, belli sürelerle gözden geçirilen ve yeniden yayımlanan bu standartlar,  bina kodları  ve tasarım kriterleri; ilgili alanda çalışan mekanik tesisat mühendisleri ve müteahhitleri, mimarlar, danışman mühendisler, özel ve kamusal kurumlar ile kuruluşlar  tarafından çok yakından takip edilmektedir. Isıl konfor, iç hava kalitesi, binalarda enerji etiketi, yeşil bina standartları, soğutucu akışkanların güvenlik sınıflandırması bu standartlardan sadece bazılarıdır. Kuruluş ayrıca HVAC  alanında çalışan profesyonel kişiler için mesleki etik kuralları  oluşturmakta ve bunları toplumla da paylaşmaktadır. ASHRAE’nin en önemli işlevlerinden bir tanesi de bina iklimlendirme alanlarındaki Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek ve özendirerek daha verimli, çevre dostu bina teknolojilerinin   gelişimine katkı koymaktır.  Bu özelliğiyle de ASHRAE  ciddi ölçeklerde Ar-Ge bütçesi olan nadir meslek kuruluşlarından bir tanesidir.

Halihazırda dünyanın 128 değişik ülkesinden yaklaşık 58,000 üyesi bulunmaktadır. Oluşturduğu teknik standartlarla ve tasarım kriterleri ile  tüm dünyadaki HVAC sektörüne yön veren ASHRAE’nin küresel işleyiş yapısı, 12 tanesi Amerika kıtasında olmak üzere, 14 bölgeyi içermektedir.  Bu bölgelerde 200’ün üzerinde yerel birim mevcuttur. En büyük bölge,  Türkiye’nin de içinde bulunduğu ve Asya’nın önemli bir kısmını, Orta Doğu’yu, Avrupa’yı ve bazı Afrika ülkelerini içine alan, kısaca RAL (Region at Large) olarak anılan “Büyük Bölge”dir. İngiltere,  Belçika, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Romanya, Macaristan, Hindistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Nijerya bu bölge içerisindeki ülkelerden bazılarıdır.

2013 yılında Prof. Dr. Barış Özerdem’in kurucu başkanlığında oluşturulan ASHRAE Türkiye birimi; sektör profesyonellerinin, akademisyenlerin ve  sektörel oluşumların katkılarıyla kısa sürede etki alanını genişletmiştir.  Bunun sonucu olarak da, ASHRAE’nin bölge konferanslarının  en büyüğü olan RAL  Konferansı, 2015 yılında “Kentsel Dönüşüm ve Binalarda Enerji Verimliliği” temasıyla,  pek çok ülkeden gelen HVAC sektöründe etkin  çok sayıda profesyonel ve akademisyenin katılımıyla   İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

2016 yılında yapılan RAL Genel Kurulu’nda RAL’ın  Başkan Yardımcılığı görevine seçilen  Prof. Dr. Barış Özerdem, Temmuz 2017’den geçerli olmak üzere, ASHRAE Genel Merkezi tarafından bu göreve atanmış bulunmaktadır.  Prof. Dr. Barış Özerdem yeni görevinde hedefinin,  ASHRAE’nin henüz birim kurmamış olduğu ülkelerde, özellikle de Orta Asya’da bulunan Türki Cumhuriyetlerde birimler oluşturmak, ayrıca ASHRAE Türkiye bünyesinde Ankara ile İstanbul’da oluşturulmuş bulunan  öğrenci şubelerinin İzmir’de de kurulmasına öncülük etmek olduğunu belirtmiştir.

Benzer İçerikler

Yorum Ekle