Pasiv Ev Toplu Konut Projesi “Hansa Allee Westend”

172 daireden oluşan Hansa Allee Westend projesi Frankfurt şehrinde yeni yapılan pasif ev toplu konut projelerinin başlangıç noktalarından biridir. Belediye meclisi tarafından alınan karara bağlı olarak, şehir de yeni yapılacak toplu konut projelerinin sadece pasif ev kriterlerinde olması gereklidir. İklimsel özelliği bakımından da Frankfurt şehri pasif evler projeleri için oldukça uygun bir konumdur.

Hansa Allee Westend, ABG Frankfurt şirketinin Frankfurt´ta inşa ettiği önemli pasif ev konutlarından biridir. Bu projedeki hedef, standartları bir seviye daha yukarı çekerek, gelecekteki konut sahipleri ve kiracılar için olabildiğince düşük giderleri olan, aynı zamanda da yüksek konforu sağlayabilen yaşam mekânlarını gerçekleştirmekti. Bu hedef için düşük primer enerji ihtiyacı olan, bu düşük enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayabilen ve dolayısıyla da çevreye daha az zarar veren bir konsept üzerinde çalışılmıştır. Geliştirilen konseptin ve buna bağlı olan enerji kalitesinin değerlendirilebilmesi için ise Hansa Allee Westend konutları teslim edildikten sonra gözlemlenmiş ve pasif ev referans binası ile de karşılaştırılmıştır. Sonuç, tasarım grubunu, yatırımcıyı ve kullanıcıyı memnun edecek değerler ortaya çıkarmıştır. Hansa Allee Westend projesi pasif ev standart değerlerin de düşük çıkmıştır.
Hansa Allee Westend projesi tradisyonel Avrupa kenti mimarisi özelliklerinin farklı yönlerini taşıyabilecek şekilde geliştirilmiştir. Bunun için uluslararası düzeyde tanınan yerel ve önemli mimarlık büroları ile beraber bütünleşik-kendi içinde münferit- bir tasarım süreci başlatılmıştır. Kiralama amacı ile yapılacak olan Blok B – Stefan Forster, Blok C – Jo Franke ve Blok D – Karl Dudler mimarlık büroları tarafından tasarlanmıştır. Satış amacı ile inşa edilecek A1, A2 ve A3 blokları ise Mimar Michael Landes tarafından tasarlanmıştır. A Blokları ayrıca sertifikalı pasif evleridir. Diğer bloklar da yalıtım ve mekanik sistemler pasif ev kriterlerine uygun olarak yapılmış, ancak pasif ev sertifikasyonuna gerek duyulmamıştır. Bloklar yalıtım ve teknik açılarından büyük benzerlikler gösterirken, cephe görünümleri mimarlık büroları tarafından farklı farklı çözümlenmiştir. Blokların bütün tasarım süreçleri IB Hausladen tarafından takip edilmiştir. Tasarımdan kaynaklanabilecek termal ve teknik sorunlara anında çözümler getirilerek optimizasyonlar yapılmıştır. Detaylı ısı köprüsü analizleri, enerji hesaplamaları ve blower testler dikkatle yapılmış, inşaat sürecinde de denetlenmiştir.
Bloklar için tek bir enerji santrali planlanmıştır. Bu enerji santrali ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Gerek duyulan ısıtma yükü toprak kaynaklı ısı pompası ile sağlanmaktadır. Isı pompası için enerji sondaj çukurları vasıtası ile elde edilmektedir. Isı pompasının verimliliğini yükseltmek için konutlar yerden ısıtma sistemi ile donatılmıştır. Bu şekilde düşük ısılarda ısıtma – yüksek ısılarda soğutma yapılabilmektedir. Bu da enerji verimliliği açısından büyük önem taşımaktadır. Pasif ev standartlarında olan dairelerin ısıtılması için besleme sıcaklığının 30 oC olması yeterli görülmüştür. Normal yapılar için bu değer ortalama 35 oC ´dir. Aradaki 5 K´lik fark enerji ve üretim maliyetleri yönlerinden büyük kazanç demektir.
Yaz döneminde ise sondaj kuyuları ve yerden ısıtma sistemi soğutma ihtiyacını karşılamak için çalışmaktadır. Bu şekilde tek bir sistem ile hem ısıtma hem de soğutma çözümlenmiş olmaktadır. İki ayrı fonksiyonun tek bir sistem ile çözülebilmesi yatırım maliyetlerinde büyük avantajlar getirmiştir.
Konut projelerinde sıcak su ihtiyacı en önemli tasarım kriterlinden biridir. Bu ihtiyacı karşılayabilmesi için enerji santralinde doğal gaz kaynaklı merkezi bir sistem ve çatılarda solar termal kolektörler kullanılmıştır. Kolektörler güneş enerjisi ile yıllık su ihtiyacının %28´ni karşılayabilmektedirler.
Her bir daire için ayrı bir mekanik havalandırma sistemi yapılmıştır. Pasif ev standartlarında önemli bir rol oynayan hava sızdırmazlığı ve havalandırmadan kaynaklanan ısı kayıplarını giderebilmek için kontrollü hava beslemesi yapılmalıdır. Mekanik havalandırmada verimliliği artırabilmek için hava kanallarında kanal tipi heat recovery sistemleri kullanılmıştır.
Isı pompası ve havalandırma sistemi fanları için gerekli olan elektrik ihtiyacı C ve D blokları üzerinde yer alan PV panellerden karşılanmaktadır.
Hansa Allee Westend tasarımı ve mühendisliği yapılan hesaplamalarda ve gözlemlemelerde başarılı sonuçlar vermiştir. Yıllık ısı enerjisi ihtiyacı 13 ile 15 kWh/m² aralığında yer almaktadır. Pasif ev standardında bu rakam en fazla 15 kWh/m²a olmak zorundadır. Pasif ev standartlarında yer alan diğer bir enerji parametresi de primer enerji ihtiyacıdır. Bu rakam standartlarda 120 kWh/m²a olarak belirtilmiştir ve sadece ısı üretimi ve elektrik enerjisini içermektedir. Primer enerji karşılaştırılması grafiğinde görüldüğü gibi Hansa Allee Westend blokları referans bina değerleri altında yer almaktadır. Ayrıca bloklara ait değerlerde soğutma ihtiyacı ve güneş enerjisi kazanımları da beraber hesaplanmıştır.
Özet ile yenilebilir enerji kullanımı, sistem sıcaklıklarının optimizasyonu ve yüksek verimli ısı pompası ile Hansa Allee Westend, pasif ev maksimum değerlerinin altında yer almaktadır. Akılcı ve fizibil ilave çözümler ile de sıfır enerji toplu konut projesine döndürülebilme imkanı da her zaman vardır.
enerji-konsepti_153b123da4b90b
primer-enerji-karsilastirmasi_153b1245b1f2b8

Bütünleşik tasarım ekibi:

İşveren Mimar ABG Frankfurt Holding, Frankfurt
Jo. Franzke, Frankfurt
Karl Dudler, Frankfurt
Landes & Partner, Frankfurt
Stefan Forster, Frankfurt
Pasif Ev Danışmanı ve Enerji Konsepti IB Hausladen, Kirchheim
Pasif Ev Kontrolörü Passivhaus Dienstleistung GmbH
Yazi:Y.Mimar Gencay Tatlıdamak
Sürdürülebilirlik ve Enerji Danışmanı, IBHausladen
gencay.tatlidamak@ibhausladen.de

 

Benzer İçerikler

Yorum Ekle