Klimalarda Sezonsal Verimlilik Terimi Tanımlandı

1 Ocak 2014’te yürürlüğe giren “Klimaların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ” ile geçerli olan Sezonsal Verimlilik kavramını anlatan KlimaPlus Genel Müdürü Yenal Altaç, kapasitesi 12 kilovatın altında olan klimalar için performans ölçüm metotlarının değiştiğini ve Sezonsal Verimlilik teriminin tanımlandığını belirtti.

Yenal Altaç, “Yeni tebliğ ile ürünlerin Sezonsal Verimlilik kriterlerine uygun bir şekilde üretilmesi ve ithal edilmesi konusunda firmalar yönlendirilecek. 12 kilovatın altındaki klimaları kapsayan tebliğ gereğince minimum Sezonsal Verimlilik değerlerini sağlayan klima sistemleri üretilecek veya ithal edilecek. Sezonsal Verimlilik ile temel olarak klima sistemlerinin çevreye duyarlı olacak şekilde tasarlanması, tüketiciye şeffaf bilgi sunulması ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu tebliğ ile elektrik enerjisinden önemli bir tasarruf sağlanması bekleniyor. Yeni düzenleme ile Türkiye, ısıtma sezonu için iklim haritası çıkarılarak 3 farklı iklim bölgesine ayrıldı. Yeni sınıflandırma sistemine göre örneğin, Antalya için A sınıfı olan bir klima İstanbul için A sınıfı olmayabilir. Bu nedenle tüketiciler klima alırken bulundukları bölgenin iklim şartlarına uygun özellikteki klimaları tercih ettikleri zaman hem maksimum verim elde edecek hem de enerji tasarrufu sağlamış olacaklar. Bir önceki tebliğde, A sınıfı iki klimadan inverter olan ile olmayan arasında bir elektrik tüketim farkı olduğu halde, bu farkı tüketici cihazı kullanmadan bilmiyordu. Dolayısı ile tüketici ‘Enerji verimli bir cihaz aldım, hem de fiyatı düşük’ diyerek inverter olmayan bir klimayı tercih edebiliyordu. Ancak benzer koşullarda komşusunun inverter kliması ile mukayese ettiğinde farkı kullanımda görüyor ve daha fazla enerji gideri ödediğini fark ediyordu. Şimdi bu durum doğrudan etiketlemeye yansımış olacak. Çünkü yeni kriterler ürün performanslarının daha iyi ayrışmasını sağlayacak.  Böylece yeni tebliğ ile düşük enerji verimlilik sınıfında yer alan ürünlerin pazara sürülmesi engellenmiş olacak” dedi.
Yenal Altaç, “Daha önce geçerli olan Nominal Verimlilik değerleri yani ısıtma ve soğutma için belirlenen standart birer değer ile cihazların kullanıldığı iç ve dış dizayn şartlarına göre saha performansları arasında ciddi farklar oluşabiliyordu. Çünkü gerçek hayatta dünyamızın ve dolayısıyla yaşadığımız ortamın ısısı her zaman değişebiliyor ve bizler farklı sıcaklık derecelerine ihtiyaç duyuyoruz. Oysaki bir önceki verimlilik hesapları ısıtma için sadece +7°C; soğutma için +35°C sabit dış hava sıcaklığı kabul edilerek hesaplanıyordu.
Yeni hesaplama yönteminde ise ısıtma modu için -7°C, +2°C, +7°C, +12°C sıcaklıktaki tüketim değerleri, soğutma modu için  +20°C, +25°C, +30°C, +35°C sıcaklıklarındaki tüketim değerleri de hesaba dahil ediliyor. Dolayısıyla önceden geçerli olan nominal değerler cihazların verimliliğini ölçmede yetersiz kalırken, 2014 yılı itibariyle Türkiye’deki klimalar için de geçerli olacak Sezonsal Verimlilik değerleri, ürünün performansını gerçeğe en yakın şekilde sınıflandırıyor.
Böylece klimalar tüm ısıtma ve soğutma sezonu boyunca farklı hava sıcaklıklarında da tasarruflu ve performanslı çalışacak şekilde geliştiriliyor.” dedi.

Benzer İçerikler

Yorum Ekle