Klima-Soğutma Sektör İstatistikleri 2012 Yılı Raporu

İSKİD-ESSİAD 2012 Klima-Soğutma Sektör istatistikleri raporu yayınlandı. Bu rapora göre; Dünya klima toplam pazarı, 2011’de 85,  2012’de 87,5 milyar dolar olmuştur. Ülkemizin klima, soğutma ve havalandırma pazar büyüklüğü ise 2012’de yaklaşık 1,6 milyar USD olmuştur. Dünyada payımız %1,8 oranındadır. Yerli ve ithal ürünlerle oluşan 1,6 milyar USD boyutunda iç pazar yanında, 1,2 milyar USD ihracat   mevcuttur.
İSKİD-ESSİAD istatistiklerine göre 2012 yılı klima, soğutma ve havalandırma ürünleri için Türkiye pazarı değer olarak %6 büyüme göstermiştir.

2012 Yılında Bireysel İklimlendirme Ürünleri Pazarındaki Gelişmeler:

Split klimaların konutlarımızdaki kullanım oranı yaklaşık %12 civarındadır. Bu değer, diğer Akdeniz ülkelerindeki % 20-50 aralığından çok düşüktür. Pazarımızın konutlarda büyümeye açık olduğunu görmekteyiz.
Split klima pazarında 2012 yılında üretim %20 düşerken, dış alım (ithalat) %19, iç satış %3 artmış, dış satış (ihracat) %39 azalmıştır. İç satış adedi 2011 ve 2012 yıllarında 2007 zirvesi olan 1 milyon 200 bin iç ünite düzeyini tekrarlamaktadır. İç satışın %95’i kapasitesi 25.000 BTU/h güce kadar olan duvar tipi split klimalardır.
Enerji verimliliği konusunda tüketicinin ilgi, arayış ve beklentisi sürekli artmaktadır. Enerji verimliliğini artıran yeni Inverter teknolojisine sahip ürünlere olan talep, büyüyen iç pazardaki artışını sürdürdü. A sınıfı klimalar %89’luk bir satış oranına (kanallı splitler dahil değildir) ulaşmış, inverter klimalar ise 2011 yılındaki %20’lik satış oranını 2012 yılında %23,5’e yükselmiştir. Split klimalardaki verimin AB’de 2013 yılbaşında uygulamaya giren ve ülkemizde de 2014 yılbaşında uygulamaya girmesi hedeflenen yeni enerji etiketi tebliğinin getireceği yüksek verim koşullarıyla daha da artmasını beklemekteyiz. Yeni tebliğin şartlarını ancak inverter klimalar karşılayabilmektedir, bir başka deyişle gelecek inverter teknolojisindedir.
Split klima iç pazar değeri yaklaşık 725 milyon USD olmuştur.
2011 ve 2012’de yıllık %50 oran ile, büyüyen değişken soğutkan debili klimalarda (VRF) ise dış ünite bazında dış alımda %3 ve iç satışta %27 büyüme olurken, dış satışta %27 düşme olmuştur. İç ünite dış satışı ise %67 artmıştır. Yaklaşık 23 bin adet dış ünite ile VRF pazarı 195 milyon USD büyüklüğüne ulaşmıştır. VRF pazarının inşaat sektörü ve ülkemizdeki yatırımların artması ile büyümeye devam edeceğini düşünmekteyiz.
Kanallı split ve çatı tipi klimalarda ise ithalat ağırlığı devam etmekte olup, kanallı modellerde Uzakdoğu tipleri ağırlık kazanmıştır. 2012 yılındaki iç satışta; kanallı split klimalarda % 4,3 daralma, çatı tipi klimalarda ise %4’lük büyüme olmuştur.
2012 Yılındaki Endüstriyel ve Merkezi Soğutma-Klima-Havalandırma Ürünleri ve Aksamları Pazarındaki Gelişmeler:
Soğutma grupları sanayi yatırımlarından ve inşaat sektöründen birebir etkilenerek adet bazında 2009 yılında %30’u aşan düşme göstermişken, 2010 yılında yükselme trendine girmiş ve 2012 yılındaki iç pazar artışı %20 seviyesinde olmuştur. Bu ürünün dış ticareti de ciddi oranlarda artmıştır.
Klima santralleri iç pazarımız geçtiğimiz yıl da aynı mertebede kalmışken, dış satışımız %18 artmıştır. Yurtiçi üretimimizin kuvvetli olduğu bu üründe yabancı yatırımlar devam etmektedir.
Duvar tipi split klimalar gibi Uzakdoğu menşeli ürünlerde anti damping uygulanan fan coillerde yerli üretim 2012 yılında %11 ve iç pazar %14,5 artmıştır. Dış satış ise düşüş trendi dikkat çekmektedir.
Isı değiştirici bataryalar ürün ailesinde yapılan yerli sermaye ve Ar-Ge yatırımları ile ihracat değerlerimiz hak ettiği noktaya gelmektedir. 2012 yılında dış satış %18’lik bir oranla yükselmeyi sürdürmüştür. Önceki yıllarda önemli artış gösteren iç pazar 2012’de aynı düzeyde kalmış görünmekle birlikte, bu istatistiklere olmayan bazı üreticiler de vardır. Ayrıca, tamamına yakını yerli üretim olan bu üründe yüzey alanı (m2) değerleri artarken adet değerlerinin daha az olması, istatistiğe katılan imalatçıların daha büyük ürünlere yöneldiğini göstermektedir.
Sonuç:
İç pazarda artan iç hava kalitesi talepleri ve tüketici alışkanlıkları, inşaat ve sanayi yatırımlarıyla mevzuattaki yenilikler; ihracatta ise iyi bir kalite-fiyat dengesi ve yoğun yurtdışı faaliyetleriyle birlikte klima-soğutma sektörümüz önümüzdeki yıllarda da büyümesini sürdürecektir.

Benzer İçerikler

Yorum Ekle