İstanbul Uluslararası Katı Atık, Su ve Atık Su Kongresi 2013

22-24 Mayıs tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek İstanbul Uluslararası Katı Atık, Su ve Atık Su Kongresi 2013 (ISTANBUL3WCONGRESS 2013) katılımcılarının önemli bir kısmının Türkiye, Balkanlar, Ortadoğu, Orta Asya, Afrika ve Avrupa olmak üzere yakın bölgelerden olması hedeflenmektedir. Istanbul3Wcongress etkinliği, akademisyenleri, yerel yönetim temsilcilerini, belediye başkanlarını, bölge ülkelerinin çevre ve su konularındaki bakanlıkları ile bunlara bağlı teşkilatların temsilcilerini, araştırmacıları, çevre sektörü firmaları ile çevre tesislerinin uygulama operatörlerini bir araya getirecek.

Istanbul3Wcongress etkinliğinde temel hedef, yakın coğrafyanın karakteristiği ve bölgede karşılaşılan temel sorunlar dikkate alınarak orta ve uzun vadede ihtiyaç duyulan sürdürülebilir çözümlerin üretilmesidir. Katılımcılar teorik ve pratik bilginin dengeli sunulacağı bu bilimsel programa katılarak güncel bilimsel yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olacağı gibi benzer sorunlara çözüm arayan kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bir araya gelecek, tecrübelerden karşılıklı istifade edecek ve yeni perspektifler kazanacak.
Istanbul3Wcongress, sözlü sunumlarının belirlenmesinde teorik-akademik olduğu kadar pratik ve uygulamaya direk katkı sağlayacak çalışmalara da yer verilecek, ayrıca Katı Atık ve Su-Atık Su olmak üzere iki ana konuda uygulama eğitimleri gerçekleştirilecek. Bu eğitimlere hem yurt içinden hem yurt dışından önemli sayıda uygulamacı ve operatörün katılımı bekleniyor.
Kongre ile eş zamanlı olarak yine Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuar sergisini de içeren Istanbul3Wcongress etkinliği, en son çözümleri gerçekleştirmeye çalışan özel sektör kuruluşlarını bu çözümlere ihtiyaç duyan merkez ve yerel yönetimlerin temsilcileri ile buluşturacak. Bu bağlamda etkinlik, akademik-teorik yaklaşımları ve uzun yıllar içinde elde edilmiş bilimsel kazanımları ortaya koymakla kalmayacak aynı zamanda en güzel araç, donanım, proje ve uygulamalarla ilgili bilgileri de katılımcılara sunacak. Etkinliğin son günü olan 24 Mayıs 2013’te Katı Atık, Su ve Atık Su konularında İstanbul’daki mevcut tesislere teknik inceleme gezisi düzenlendikten sonra program sona erecek.
22-24 Mayıs 2013 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Istanbul3Wcongress 2013’ün resmi dilleri Türkçe ve İngilizce olup her iki dilde simültane çeviri yapılacaktır.

Kongre programı:

•    22-23 Mayıs 2013  Paralel oturumlar ve sunumlar
•    24 Mayıs 2013      Teknik geziler

Benzer İçerikler

Yorum Ekle