Isı paylaşım sektöründe 18 yıl

One Ortaköy Site Yönetimin ‘’ıskalamayın ista’layın sloganlarının hakkını verdiklerini yaşayarak gördük ‘şeklinde ifade etmesi bizi son derece memnun etmiştir.

Öncelikle bize kendinizden ve ısı paylaşım sektörüne nasıl başladığınızdan bahsedebilir misiniz?

Yaklaşık 20 yıl önce daha fazla enerji verimliliği için; bireysel tüketimin ölçülmesinde ısı pay ölçer ve kalorimetre cihazlarının önemli bir katkı sağladığını fark ettim.

Konusunda uzman firmalardan biri olan Alman Techem firmasının 1999 – 2006 yılları arasında Türkiye Distribütörü olarak ısı paylaşım sektörüne adım attım. 2006 – 2008 yıllarında Techem Türkiye firmasının İstanbul Bölge Müdürü olarak 2 yıl görev aldım. 2008 yılında ise Türkiye’de faaliyete başlayan sektöründe öncü, Alman ista firmasının Türkiye ofisinde Satış Müdürü ve sonrasında Satış Direktörlüğü görevlerini üstlendim. Yaklaşık 18 yıldır Türkiye’de ısı payölçer ve ısı sayacı sektöründe çalışmalarım devam ediyor.

Firmanız ve hizmetleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Kuruluş hikayenizden bahseder misiz?

ista, 1902 yılında kurulmuş konusunda lider bir Alman firmasıdır.

Dünyanın 24 ülkesinde, 5000 çalışanı ve ileri teknoloji ürünleriyle enerji verimliliği konusunda faaliyet göstermektedir.

ista Türkiye ise 2008 yılında kuruldu. Güncel olarak dünyada 12,5 milyon, Türkiye de ise 70 bin üzerinde konuta hizmet vermekteyiz.

Sayaç üretiminden, satış  ve teslimatına, cihaz montajından, satış sonrası destek hizmetlerine ve paylaştırmaya kadar kapsamlı bir hizmet sunan firmamız, merkezi sistemle ısıtılan binalarda mekanik tesisata uygun ölçüm cihazları takarak her dairenin veya bağımsız birimin kendi kullandığı kadar ısı ve su bedeli ödemesine imkan verir.

ista, enerji tasarrufunun yanı sıra, daha adil paylaşım, daha verimli enerji tüketimi ve daha temiz çevre için tüketiciye dikkate değer bir fayda sağlamaktadır.

Sizi diğer firmalardan ayıran farklar neler?

Bu soruya Neva Home Office İş Merkezi Yönetim Başkanı Ramazan Boyacı’nın ifadelerine yer vererek başlamak istiyorum.

“Bazı firmaların sadece ısı ve su sayacı sattığını, okuma ve paylaşım sistemi ile alakalı deneyim ve alt yapılarının olmadığını fark ettik. Ayrıca en kolay tedarik edilen Mbus/kablolu sistemin en iyi çözüm olduğunu ve paylaştırma işleminin bizim tarafımızdan yapıldığında en ekonomik sistem olduğunu söyleyen firmalar oldu. Topladığımız bilgiler ve piyasa referans araştırmalarımız sonucunda, son teknoloji olan uydu üzerinden okumayı tercih edenlerin çok memnun olduğunu gördük ve bu teknoloji en iyi sunan firmanın ista olduğunu öğrendik. Gerekli görüşmeler sonucunda ista ile çalışmaya başladık.”

Sayın Ramazan Boyacının’da  vurguladığı gibi ista ölçüm teknolojisinin en gelişmiş cihazlarına sahiptir. Ürünlerimiz çift yönlü iletişime sahiptir  ve manipülasyonlara izin vermez. Aynı zamanda uzun ömürlü ve teknolojik gelişmelere uyarlanabilen modüler yapıya sahipler.

Diğer klasik sistemlere göre ista olarak farkımız, tüketimlerin tamamının uzaktan okunabiliyor olmasıdır. Bu sayede faturalandırma işlemleri hızlı ve güvenilir bir şekilde tarafımızdan gerçekleştirilir.

Tüketim esaslı paylaşımın yapılabilmesi için öncelikle Isı Pay Ölçer, Isı Sayaçları ve Sıcak Su Sayaçlarına ihtiyaç vardır.

İlk aşama tesisata uygun olan ürün seçiminin yapılabilmesidir. Mevcut binalarda tesisatın durumu ve şekli, yeni binalarda ise şartnameler kontrol edilir. Teklifler projenin tesisat ve fiziki şartları göz önüne alınarak yapılır.

 1. aşama olan uygun ürün seçimi sonrasında sistem kurulumu, firmamızın ya da partner firmalarımızın tecrübeli çalışanları tarafından gerçekleştirilir.
 2. aşama ise, binaya gelen gaz faturasının, ölçülen değerler sayesinde adil bir şekilde paylaştırılmasıdır.

Tüketim verilerinin okunması ve paylaşım işlemi ise uzaktan, daire sakinlerini rahatsız etmeden, hızlı ve güvenilir şekilde yapılmaktadır. Ulaştığımız en son teknoloji ile uzaktan okumalarımız GPRS sistemi ile otomatik olarak istenilen tarihte ve herhangi bir görevlinin PDA cihazıyla dolaşmasına gerek kalmadan hızlı bir şekilde yapılmaktadır.  ista olarak her ay, bütün dairelerin aylık tüketim raporunu hazırlıyor ve site ya da bina yönetimine gönderiyoruz; yönetim de bu raporlara göre yakıt bedellerini tahsil ediyor.

Sahip olduğumuz bu teknoloji sayesinde ista ülke çapında ki yaygın portföyüne kolaylıkla hizmet verebiliyor. Tamamen otomatik olarak gerçekleşen okuma sistemi sonrasında, yasaların öngördüğü şekilde ısı ve su kullanımına bağlı olarak her daire için ayrıntılı ısı gider ve su gider bildirimleri yönetimlere teslim ediliyor. Aynı gün içerisinde okuma ve raporlama hizmeti verdiğimiz projelerimizin oranı %75’dir. Kalan %25 lik kısım ise 1-3 gün içerisinde paylaşım hizmetini alabilmektedir.

Her yıl müşteri memnuniyet anketleri düzenliyoruz. Teknik servis ve raporlara servis anketlerinde ortalama oranımız %94,3. Bu yüksek rakamı korumak ve daha iyi sonuçlara ulaşmak için çalışmalarımız devam ediyor.

Faaliyet gösterdiğiniz alanlarda dünden bugüne olan değişiklikleri nasıl değerlendirirsiniz?

Isı paylaşım sistemi Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke de yaklaşık 50 yıldır zorunlu olarak kullanılıyor.

100 yıl önce ilk pay ölçer cihazları buharlaşma prensibi ile çalışıyordu. Türkiye ENVER kanunu ile birlikte pay ölçer cihazları konusunda son teknolojiyi kullanmaya başladı.

Aynı konuyu ısı sayacı için maalesef söyleyemeyeceğim. Her ne kadar son teknoloji olan     Rf + Gsm teknolojisi birçok projede tercih edilse bile daha çok M-bus yani kablolu sistem tercih edilmektedir. 15 – 20 yıl önce bıraktığımız Mbus teknolojisinin günümüz ihtiyaçlarına cevap verememesine rağmen bizde  M-bus sistem satışlarını gerçekleştirdik. Fakat bu dönemde gelen talepler doğrultusunda Rf+Gsm teknolojisinin farkları net bir şekilde birçok firma tarafından anlaşılmıştır ve bu durum sektör ve kullanıcılar için son derece memnun edicidir.

Bu duruma örnek olarak One Ortaköy projesini verebiliriz. M bus sistem kullanılan projede  okuma verilerinin ve toplam faturalarının örtüşmediğinden dolayı her paylaşım zamanında ciddi problemler yaşanıyordu. Ayrıca dairelerden gelen veriler gerçeği yansıtmıyordu. Örneğin; 5 kişinin yaşadığı bir dairede 2 ton su kullanım verisi gelirken 1 kişilik daireye 30 ton kullanım verisi alınıyordu. Dairelerden sürekli artan oranda şikayetler sonucu yönetim bize müracaat etti. Mevcut sayaçlarının tamamını sökerek kendi sayaçlarımızı ve son teknoloji olan RF + Gsm okuma teknolojisini kurduk.

One Ortaköy Site Yönetimin ‘’ıskalamayın ista’layın sloganlarının hakkını verdiklerini yaşayarak gördük ‘şeklinde ifade etmesi bizi son derece memnun etmiştir.

Regnum Astrum Towers, Sarıkonaklar Sitesi , One Ortaköy projesi, Aktürk Rapsodi evleri, Altın Kuleler, Neva Home Office gibi birçok projenin site yönetimleri çözümü ista’da bulmuştur.

Isı paylaşım sektöründe sıkıntılarınız var mıdır?

Isı paylaşım sektörü Türkiye‘de maalesef daire sakinleri ve kullanıcılar tarafından yeterince ilgi görmeyen bir sektör. Yeni konutlarda ise kalite ve güvenilir ürün yerine en düşük fiyatlı ürünlerin değerlendirmesi, binlerce sayaç ve ürünün çok zaman geçmeden yenilenmesine ve değiştirilmesine sebebiyet vermektedir.

Sıkıntılarımızı aslında şu şekilde özetleyebiliriz;

 • Enerji Verimliliği Kanunu’nun birçok projede uygulanmaması
 • Sistem ve ürün bilinirliğinin azlığı
 • Ürün ve hizmet kalitesinin oluşmaması
 • Kullanıcıların eski kullanım alışkanlıkları
 • Paylaşım sisteminin önemini bilen profesyonel bina ve apartman yönetimlerinin az oluşu yada karar verici olmayışları
 • Firmaların kısa vadeli hedefleri sonucunda oluşan anlamsız rekabet
 • Bazı müşterilerin değerlendirmesinde en düşük fiyat referansı
 • Yetersiz bilgilendirme, müşteriyi yanlış yönlendirme
 • Kalorimetre sektöründe hizmet veren firmaların yanlış montaj uygulaması ve servis eksikliği
 • Sektörde deneyimli ve profesyonel işgücü azlığı
 • Mevcut konutlarda mekanik tesisatların eski, yıpranmış ve paylaşım sistemine uygun olmaması

Yürürlükte olan kararnameler, bina sahiplerine ve müteahhitlere cihazların seçimi konusunda serbest alan bırakmaktadır. Diğer taraftan tüketim değerlerinin okunarak, giderlerin bu değerlere orantılı olarak paylaştırılması komple bir iş olup, bu alanda tecrübe sahibi güvenilir bir hizmet işletmesinin yardımına ihtiyaç vardır. Dolayısıyla, bu konuda karar verecek olan yetkilinin çok dikkatli olması gerekmektedir. Zira kullanılacak cihazların seçimi esnasında yapılacak bir yanlış kısa sürede telafi edilemeyecektir.

ENVER kanunu gereği doğal olarak uygulamalar artmakta, bununla beraber yeterli kalite ve tecrübeye sahip olmayan firmaların yanlış ve yetersiz uygulamaları da artmaktadır. 2 – 3 yıl önce kalite yerine en düşük fiyat değerlendirmesi sonucu binlerce cihazın ileride yenilenmek ve değiştirilmek zorunda kalacağını belirtmiştim. Maalesef daha öncede belirttiğim gibi çok süre geçmemesine rağmen şuan bu talepler gelmektedir. Fiyat kaynaklı kaybettiğimiz projelerin yönetimleri, ista’ya değişim için müracaat etmektedir. Bu durum zaman içerisinde değişim kısmında yönetimlerin ilk tercihi olarak masaya oturan firma olmamızı sağladı.

Müşterilerimizin ürün ve sistem ihtiyaçlarını çok iyi biliriz !

Bu sorunlara çözüm önerileriniz var mı?

Mevcut uygulamada ölçüm ekipmanlarının montaj sonrası mühürlenme zorunluluğu yoktur. Bu konuda yeni yönetmelikte bir ilave yapılmasında yarar olabilir. Isı sayaçlarında hem sayaca hem de sensöre telli mühür, su sayaçlarında kelepçe şeklinde mühür yapılabilir. Mühürlenmeyen yada sürekli kontrolü yapılmayan özellikle daire içerisinde olan kalorimetre cihazlarına maalesef bazı daire sakinleri müdahale etmektedir. Bunun sonucunda gerçek tüketimi ölçemezseniz adil paylaşımı yapamazsınız. Biz bu sorunu günlük tüketim kaydı yaparak çözüme ulaştırıyoruz.

Para paylaşımı hassas bir konudur. Bu paylaşımda dikkat edilmesi gereken bir çok etken vardır. Ürün kalitesi ile birlikte, sevkiyat problemlerinin yaşanmaması, sistem çözümlerinin uzun vadeli olması, süpervizörlük hizmetlerinin, cihazların programlanması için ve gerektiğinde servis için yeterli sayıda deneyimli teknik personelin bulundurulmaması, işletmeye alma problemleri, uygulama hataları, sistem hataları, okuma hataları, ölçüm hataları, kısa pil ömürleri ve ilave sayaç ihtiyacında teslim ve diğer sıkıntıların yaşanmaması için karar vericilerin en düşük fiyat tercihlerini değiştirmeleri gerekmektedir.

Son kullanıcılardan gelen şikayetler için muhatap olacak kuruluşlar olmalıdır. Kullanıcıların haklarını koruyabilecek nitelikte bağımsız test ve kalibrasyon yapabilecek güvenilir kuruluşlara ihtiyaç vardır.

Referans proje olarak neleri söyleyebilirsiniz?

Buyaka AVM, Perpa Ticaret merkezi B Blok,Eclipse Maslak , Canan Residence, Demir Romance projeleri başta olmak üzere birçok prestijli proje ve İzmir’in Konak ilçesi İstanbul’da Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Üsküdar başta olmak üzere bir çok bölgede yüzlerce konutta, ısı payölçer,ısı sayaçları (kalorimetre) ve su sayaçları seçiminde bizleri tercih etti.

2018 yılı hedefimiz 70 bin konuta hizmet vermekti ve bu hedefimize ulaştık.

Ayrıca 2018 yılında yeni inşaatlara yönelik çalışmalarımız oldu. Bunun sonucunda, prestijli birçok proje, ısı sayaçları (kalorimetre) ve su sayaçları seçiminde ista ürünlerini ve Alman kalitesini tercih ettiler.

ista, ölçüm teknolojisinin en gelişmiş cihazlarına ve 100 yılı aşkın bilgi ve tecrübeye sahip bir çözüm ortağıdır. Ürünlerimiz çift yönlü iletişimli ve manipülasyonlara izin vermeyen bir sistemle kontrol edilmektedir. Aynı zamanda uzun ömürlü ve teknolojik gelişmelere uyarlanabilen modüler yapıya sahiptirler.

Sizin ista olarak gelecek yıllardaki projeleriniz neler? Firmanızın gelişim süreci ve geldiğiniz noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

ista ısı pay ölçer sektöründe dünyada her zaman öncü firma olmuştur. Türkiye’de aynı şekilde sektöre öncülük etmeye devam edecektir.

Yapılanmamıza devam ediyoruz. Sadece büyük şehirlerde çalışmalar yapmıyoruz. Birçok şehirde bayilikler veriyoruz. Her yıl partnerlerimizle birlikte Türkiye’nin her köşesinde birçok projeye imza atıyoruz.

Enerji verimliliği bilincinin yerleşmesi ve tasarruf konusunda daha büyük adımlar atılmasına yönelik eğitim, seminer, tanıtım ve diğer çalışmalarımız birçok şehirde ve üniversitelerde devam edecektir.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

Bu model Türkiye için yeni gündeme gelmiş olabilir. Ancak, dünyada 50 yılı aşkın zamandır kullanılan ve kendini defalarca ispatlamış bir modeldir. Ülkemizde tüketilen doğalgazın %71 inin konutlarda tüketildiği dikkate alınırsa ülke ekonomisine ne denli katkıda bulunacağı aşikardır. Takılacak cihazlar daha ilk kullanımda tasarruf sağladığı için aslında daire sahipleri yapacakları tasarrufla ilk kış sezonunda cihaz bedeli masrafını karşılamaktadırlar.

Bugüne kadar dönüşüm yaptığımız müşterilerden aldığımız yüksek oranlı memnuniyet ve bakanlığın bu konudaki kararlı duruşu gelecekle ilgili cesaretimizi artırmaktadır.

Çok pahalı ve az olan enerji kaynaklarımızdan ihtiyacımız kadar tüketerek ülkemizin dışarıya bağımlılığını azaltmalı ve milli ekonomiye katkı sağlamalıyız. Daha az enerji kullanımı daha az çevre kirliliği demektir. Her bina ve daire sakini, her yönetici ve yönetim kurulu üyesi, her enerji yöneticisi gelecek nesiller için sorumluluk almalı ve çocuklarımıza daha temiz bir çevre bırakmalıyız.

Enerji verimliliği sözde değil özde olmalıdır.

Benzer İçerikler

Yorum Ekle