ENEKO Çatı Tipi Paket Klima (Rooftop)

Alışveriş merkezleri, hava limanları, mağazalar, ofisler, konferans salonları gibi geniş ticari binaların başta soğutma ve ısıtma ihtiyacının karşılabilmesi amacıyla enerji verimliliği dikkate alınarak yüksek teknoloji ürünü CE ve ISO 9001 sertifikalı Eneko Çatı Tipi Paket Klima (Rooftop) ERF serisi geliştirilmiştir.

Soğutma ve ısıtma fonksiyonlarının yanı sıra, mahalin taze hava ihtiyacını en uygun ısı geri kazanım sistemlerini kullanarak karşılarken aynı zamanda yüksek enerji tasarrufu yapılması da sağlanmaktadır. Cihaz konfigürasyonuna bağlı olarak, dış ortam sıcaklığı başta olmak üzere önemli parametreleri değerlendiren kontrol sistemi ve ekonomizör damperleri ile serbest soğutma (free-cooling) ve ısıtma (free-heating) yapabilmektedir. Bu sayede gereksiz enerji sarfiyatları minimize edilmektedir.

Rotorlu ya da plakalı ısı geri kazanım modülleri haricinde, cihazın egzoz havasın üzerinden ısı geri kazanımı yapacak, kendi soğutma çevrimine sahip aktif termodinamik ısı geri kazanım modülü tasarlanmıştır. Ayrıca egzoz havasının primer soğutma devresinin dış ortam bataryasına yönlendirilmesini sağlayan opsiyonel kanatlar ile de termodinamik ısı  kazanımı yapılabilmektedir.

Cihazın opsiyonel konfigürasyonları farklı ihtiyaçları karşılayabilmek için aşağıdaki gibi tasarlanmıştır;

  • %100 Dönüş Havalı – Sadece mahal havasının resirküle edilerek soğutulduğu ve ısıtıldığı cihazdır. Cihazda standart olarak üfleme fanları bulunmaktadır. Dönüş havası kanallarının basınç kayıplarına bağlı olarak, yardımcı akuple dönüş havası fanı opsiyonu sağlanmaktadır.
  • %100 Taze Havalı (Make-up Air) – Cihazdan bağımsız olarak egzoz edilen hava yerine, aynı miktarda taze hava almak ve bu havayı iç ortam koşullarına şartlandırmak amacıyla kullanılan cihazdır. Cihazda sadece üfleme fanı bulunmaktadır.
  • Kısmi Taze Havalı – Mahale gereken taze hava oranının damperler yardımıyla sağlandığı cihazdır. Cihazda standart olarak üfleme fanları bulunur ve mahalden hava egzoz edilmemektedir. Mahalin hava sızdırmazlığına ve dönüş havası kanallarının basınç kayıplarına göre taze hava oranı limitlendirilmektedir.
  • Barometrik Egzoz Damperli – Orta veya yüksek hava sızdırmazlığı olan, ayrıca dönüş havası kanallarına ait basınç kayıplarının 50 Pa’dan düşük olduğu mahallerde kullanılmaktadır. Daha yüksek dönüş havası kanalı basınçları için aksiyel destek fanı önerilmektedir.
  • Ekonomizörlü – Taze hava girişinde, dönüş havası üzerinde ve egzoz çıkışında ekonomizör damperleri bulunan cihazdır. Taze hava ve dönüş havası üzerinde bulunan duyar elemanlar ile damper kontrolü yapmaktadır.
  • Rotorlu Tip Isı Geri Kazanımlı – Taze hava oranı yüksek cihazlarda, enerji verimliliğini ve istenilen üfleme sıcaklıklarını elde etmek için kullanılmaktadır. Cihazda, egzoz havasının ısısı geri kazanılmaktadır. Yüksek verimliliklere ve düşük basınç kayıplarına sahip, havadan havaya higroskopik ısı eşanjörleri ile hissedilir ve gizli ısı transferi sağlanmaktadır.

Benzer İçerikler

Yorum Ekle