Elektrik ve Mekanik Tek Çatı Altında

Ana faaliyet konusu  ‘elektrik’ ve ‘mekanik’ taahhüt olan Anel Grup, bu iki sistemin uyumlu çalışmasının projelerdeki önemine dikkat çekiyor. Elektrik ve mekanik işlerinin doğru koordinasyonu ile, zaman ve maliyet tasarrufunun yanısıra, elektromekanik sistemler için ayrılan alanların efektif şekilde kullanılması ile bakım ve işletme için kolaylık sağlanıyor

Tüm binalarda kullanım amacına bağlı olarak belirli yoğunlukta elektrik ve mekanik sistemler bulunuyor. Ancak; havalimanı, otel, iş ve alışveriş merkezleri, raylı sistemler, teknolojik binalar, kültür ve spor tesisleri gibi farklı kullanım amaçları olan ve teknolojinin, dolayısıyla da elektrik ve mekanik tesisatların daha yoğun olduğu binalarda, bu sistemlerin birbiriyle olan koordinasyonu daha karmaşık bir hal alıyor. Bu tip kompleks projelerde elektrik ve mekanik sistemlerin çeşitliliğinin artmasının yanında, statik ve mimari unsurların işin içine girmesiyle problemlerin boyutu da büyüyor. Dolayısıyla, bu sistemlerin hem yapı içerisindeki diğer mühendislik ve mimarlık birimleriyle koordinasyonu, hem de kendi iç koordinasyonları da büyük önem taşıyor.

Anel Grup Çalışma AlanıBinaların tüm mühendislik ve mimarlık süreçleri tek bir platformda geliştiriliyor

Anel Grup, elektrik ve mekanik sistemleri tek çatı altında toplayan mühendislik gücüyle, binalardaki elektromekanik sistemlerin birbirleri ile ve projedeki diğer unsurlar ile çakışmasını engellemesinin yanında, performans hedeflerine uygun çalışmasını da garantiye alıyor. Böylelikle projenin sağlıklı, programlı ve hedeflenen zamanlamaya uygun yürütülebilmesi ve tamamlanabilmesi de sağlanmış oluyor. Anel Grup, projenin ilk evresi olan planlama ve tasarım aşamasından başlayarak tüm süreçlerde, elektrik ve mekanik işlerinin koordinasyonunu ve ekiplerin birbiri ile uyumlu çalışmaları için gerekli olan her türlü bilgi paylaşımını, merkez ve şantiye ofislerinde koordinasyon toplantıları, özel yazılmış programlar ve eğitimler ile gerçekleştiriyor. Anel Grup, bütün bu sistemlerin tek bir platformda çözülebilmesi için özel çizim programları ve BIM (Building Information Modelling – Bina Bilgi Modeli) kullanmaya özen gösterirken, binanın bütün mühendislik ve mimarlık süreçlerini tek bir platformda değerlendirebiliyor. Planlama ve tasarım aşamasından başlayarak uygulanan koordinasyon, uygulama esnasında da sürdürülerek, projenin programlanan zamanda, işçilik ve tasarım anlamında daha iyi kalitede bitirilebilmesini sağlıyor. Böylece süreç hatasız olarak tamamlanıyor, olası problemlerin daha tasarım aşamasında önüne geçilmesi de sağlanmış oluyor.

Anel Grup, 8 kriter analizi ile koordinasyon kaynaklı sorunları çözüyor

Anel Grup koordinasyon çalışmaları sırasında 8 farklı kriter bazında analiz yaparak sorunlara çözüm getiriyor;

  • Mimari ve statik yapı ile koordinasyon yapılarak elektromekanik sistemlerin mevcut veya yapılacak binalara uyumu garantileniyor.
  • Güvenlik açısından değerlendirme yapılarak, gerek montaj sırasında maksimum iş güvenliğini sağlamak, gerekse de tamamlanmış projede oluşabilecek tehlikelerin önüne geçmek için çözümler üretiliyor.
  • Fonksiyonellik koordinasyonun her aşamasında ön planda tutularak, çalışan sistemin maksimum performansı göstermesi için gerekli tedbirler alınıyor.
  • Koordinasyon çalışmaları sırasında yapılabilirlik ve iş sırası değerlendirmeleri yapılarak imalat sırasında yaşanabilecek gecikmelerin önüne geçiliyor.
  • Tasarım ve koordinasyon çalışmalarında en kısa rotalar tanımlanarak ve gereksiz dönüşlerden kaçınarak, gerek yapım gerekse işletme sırasında maliyeti düşürecek çözümler üretiliyor.
  • Besleme hatlarının optimizasyonu ile basınç kayıplarını en aza indirme, yüksek enerji verimliliği sağlayan cihaz seçimi, çevresel etkileri de göz önüne alma vs. gibi yaklaşımlar ile verimlilik maksimize edilmeye çalışılıyor.
  • Gelecekte kapasite artırımı veya ilavelerin kolaylıkla yapılabilmesi için genişletilebilirlik göz önüne alınıyor.
  • Bakım ve işletmenin kolaylıkla yapılabilmesi için, ekipmanlara ulaşılabilirlik, bakım boşlukları, erişim panellerinin yerleştirilmesi gibi konulara özen gösterilerek bakım kolaylığı sağlayan önlemler alınıyor.

Doğru koordinasyon ile zaman ve maliyetten tasarruf

Ulusal ve uluslararası coğrafyalarda büyük ve zorlu birçok projeye hayat veren Anel Grup, aynı çatı altında ve aynı ağ üzerinde çalışarak, tasarım sırasında güncel çizim değişikliklerini de görmeyi kolaylaştırıp, tasarımdaki koordinasyonu hızlandırıyor. Koordinasyon ve bilgi değişimi açısından aynı yerde olmak bazı bilgilerin transferler sırasında kaybolmasını da engellerken, aynı çatı altında olan grupların birbirleri ile olan uyumu, firmalara zamandan olduğu kadar, maliyet açısından da tasarruf ettiriyor.

Doğru Koordinasyon için Uzman Kadro

Anel, yüklendiği büyük çaplı projelerde koordinasyon problemlerinin çözümü için multidisipliner çalışmaya alışmış, konusunda uzman kadroları ve sorunları gerçekleşmeden öngören proaktif yaklaşımı ile, projede yer alan tüm yüklenicilerle sağlam ve sürdürülebilir ilişkiler geliştirmeyi hedefliyor. Projelerin büyüklüğüne göre, görevi sadece değişik disiplinler arası koordinasyonu yürütmek olan bir uzman ekip kuran Anel Grup, yer aldığı birçok projede bu yaklaşımı ile başarılı sonuçlara ulaşıyor.

Metro ve Havaalanlarında BIM Kullanımı

Anel Grup, yakın zamanda yüklendiği tünel&raylı sistem ve havalimanı projelerinde, çok sayıda yüklenicinin yer aldığı projelerin vazgeçilmez aracı olan BIM yazılımlarını etkin bir şekilde kullanıyor. Proje tasarımcılarından LOD200 veya LOD300 seviyelerinde alınan Tasarım Modeli, Anel’in farklı uluslardan gelen uzman tasarımcı ressam ve mühendislerden oluşan kadrosu ile sahadaki uygulama öncesinde LOD350 veya LOD400 seviyesine getirerek montaj süreci kolaylaştırılıyor.

Yazılımın kullanımı montaj süresince devam ederek, sahada uygulanmak zorunda kalınan değişiklikler işleniyor ve LOD500 olarak adlandırılan As Built seviyesinde işverene teslim ediliyor. BIM yazılımı sadece 3 boyutlu tasarım (3D) anlamında değil, aynı zamanda program yönetimi yazılımları (Primavera gibi) ile haberleştirilerek, proje programı gerçekleşmesinin ortak bir platformdan izlenmesini sağlıyor.

Projede faaliyet gösteren çok sayıdaki yüklenici arasındaki bilgi değişiminin kontrollü olarak yapılması ile birlikte, sorun ve çözümlerin kayıt altına alınması açısından internet veya intranet tabanlı iletişim ve paylaşım yazılımları (Aconex, Mezzoteam, ComplyPro, ARM vb.) etkin olarak kullanılıyor.

Benzer İçerikler

Yorum Ekle