Busıness İstanbul

BUSINESS İSTANBUL; A Blok, B Blok ve C Blok olmak üzere 3 binadan oluşmakta ve kampüs kapsamında değerlendirilmektedir ve LEED Platin sertifikası almaya hak kazanmıştır. Öncelikle proje, yer seçimi ve ulaşım konusunda LEED gereklilikleri kapsamında değerlendirildiğinde olumlu sonuçlar ortaya koymaktadır. Proje konumu itibariyle, doğayı tahrip edecek bir noktada bulunmamaktadır. Toplu taşıma olanaklarına yakınlığı, özel araç kullanım gerekliliğini azaltmakta, ayrıca yönetmelikte belirtilen otopark gerekliliğinin altında bir otopark alanı tasarımı ile aynı şekilde, özel araç kullanımına olacak yönelim azaltılmaktadır. Bu şekilde, ulaşımdan kaynaklanan emisyonun azaltılması hedeflenmiştir.

Dış mekanda yapılan tasarım ile geçirimli yüzeyler artırılmış ve yüzeysel akış miktarı %26 azaltılmıştır. Peyzaj tasarımı ile de sulamada %72 verimlilik sağlanmıştır. Ayrıca seçilen su verimli vitrifiye armatürler ile iç mekanda %43 su verimliliği sağlanmıştır.

Malzeme seçimlerinde de LEED kriterleri dikkate alınmıştır. Proje alanında kullanılan tüm boyalar, kaplamalar, yapıştırıcı ve dolgular ile zemin malzemeleri düşük VOC (Uçucu Organik Bileşik) içeriğine sahip olan ürünlerden seçilmiştir. Bunlara ek olarak her blokta ayrı ayrı olacak şekilde minimum %20 oranında yerel ve geri dönüştürülmüş içeriğe sahip malzemelerin kullanımı sağlanmıştır. Proje alanında hem inşaat hem de işletme aşamasına ait atık yönetim planları ile atıkların geri dönüştürülmeleri sağlanmaktadır.

Bütün bloklar yüksek verimli ve ısı geri kazanımlı klima santralleri ile şartlandırılmaktadır.  Bina cephesinde standartlara uygun cephe sistemleri seçilerek bina kabuğundan kaynaklanan enerji kayıpları azaltılmaktadır. Yapılan enerji modellemesi sonucunda bütün bloklarda %20’nin üzerinde enerji verimliliği sağlanarak işletme maliyetlerinin düşürüldüğü belirlenmiştir. Binalarda ozon delinmesi ve küresel ısınmaya etkisi yüksek olan CFC bazlı soğutucu akışkanlar kullanılmamaktadır. İç mekan hava kalitesinin arttırılması, bina kullanıcı konforunun sağlanması ve verimliliğin arttırılması amacıyla ASHRAE 62.1-2007 standardına uygun ve %30 oranında hava debileri arttırılmış bir havalandırma sistemi tasarlanmıştır.

Benzer İçerikler

Yorum Ekle