Buhar Hattında Omega Uygulaması

Buhar Hattında Omega Uygulaması

Buhar hatlarında artan sıcaklıkla birlikte boru boyundaki genleşmeyi almak ve boru hattını ve vana gruplarını korumak amacıyla, geçmişten bu yana omega ve eksenel metal kompansatör kullanılmaktadır. Yeterli yer olmaması durumunda, omega dik olarak tasarlanarak Şekil-I’de görülen tasarım kullanılması zorunludur. Kullanılan vana grupları, boru, dirsek, flanş, conta, bağlantı elemanı ve harcanan işçilik maliyeti çok yüksektir. Halbuki eksenel metal kompansatör (Ayvaz MKDF veya DBKF) kullanılarak çok ucuza ve çok daha az çaba ile en uygun çözüm oluşturulabilir.

ARI-FABA Plus 046

Metal Körüklü Kesme Vanası

ARI-CONA M 614

Buhar İçin Hava Atıcı

ARI-FABA Plus 046

Metal Körüklü Kesme Vanası

Kondens Hattı
ARI-FABA Plus 046

Metal Körüklü Kesme Vanası

ARI-CONA B 601     Bimetalik Buhar Kapanı
ARI-CONA B 601     Bimetalik Buhar Kapanı
ARI-CONA 665     Sıvı Atıcı
Kondens Cebi
Buhar Hattı

Şekil-II ve Şekil-III’de görüldüğü gibi eğer yeterli yer varsa omega yatay olarak oluşturulabilir. Bu tasarımla kondens cebi, hava atıcı, bu gruplara ait vana gruplarına ve işçiliğine gerek kalmadan genleşmeyi almak mümkündür. Yine eksenel metal kompansatör kullanımı ile karşılaştırıldığında, pahalı ve daha fazla çaba gerektiren bir çözümdür.

Kondens Hattı
Buhar Hattı

Şekil-II: Yatay Omega-I

Buhar Hattı
Kondens Hattı

Şekil-III: Yatay Omega-II

Boru boyunda sıcaklık artışı ile oluşan genleşmeyi almada, en uygun ve ekonomik çözüm kompansatör (Şekil-IV) kullanımıdır. Omega ve kompansatör uygulamasında; sabit ve kayar mesnet tiplerinin doğru seçilmesi ve yerleşimlerinin doğru yapılması gerekmektedir. Yanal hareketlerin oluşumu engellenmelidir, aksi takdirde kompansatör uygulamasında metal körük yırtılması veya omega uygulamasında boru hattının bütünlüğünün bozulması söz konusudur.

Buhar Hattı
Kondens Hattı

Şekil-IV: Kompansatörlü Çözüm

Buhar hatlarında yaygın olarak kullanılan döner flanşlı tip eksenel metal kompansatör MKDF (Şekil-V) modelidir.

Şekil-V: Ayvaz MKDF-60L Laynerli Eksenel Metal Kompansatör

Ersun GÜRKAN
Ayvaz, ARI-Armaturen Türkiye Ürün Müdürü
Endüstri Mühendisi

Benzer İçerikler

Yorum Ekle