BOREAS A.Ş., “Mimari Tasarımda İklimlendirme Konferansı”nın Ana Sponsoru Oldu

BOREAS A.Ş., İSKİD tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek olan “Mimari Tasarımda İklimlendirme Konferansı”nın Ana Sponsor’u oldu.

2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Yapı Endüstri Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan  “Nefes Alan Mekanlar için Mimari Tasarımda İklimlendirme Konferansı”yla yapılar henüz mimari proje konsept tasarımı aşamasındayken mimarların, mekanik tasarımcılarla bir araya gelmesinin sağlanması ve böylece nefes alan binalar yaratılması hedefleniyor.

İSKİD (İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği) önderliğinde gerçekleştirilecek konferansta, yurtiçi ve yurt dışı mimarlık ofislerinden, inşaat firmalarından ve mekanik tasarım ofislerinden önemli temsilciler konuk panelist olacaklar. İnşaat projelerinde doğru iklimlendirme sistemlerinin kullanılabilmesi için yapılması gerekenlerin saptanması ve çözüm önerileri geliştirilmesi için elverişli bir platform yaratılacak.

Yapı Endüstri Merkezi ile iş birliği içinde gerçekleştirilecek konferans, hem yüzlerce mimar ve mühendis ile buluşma hem de önemli konuşmacıları dinleme fırsatı sunacak.

BOREAS A.Ş. Genel Müdürü Serdar LÜLECİOĞLU, BOREAS A.Ş. olarak bu etkinliği destekleme nedenlerini şöyle özetledi: “Yapıların tasarım ve inşasında, eskiden her bileşen, her disiplin kendi kaygıları ile hareket ederdi. Dünya, içinde bulunduğu ve gelecekte kendisini bekleyen koşulların gereklerini dikkate alarak, teknolojinin yardımlarıyla; yeni talepler, yeni hedefler belirledi. Ekolojik yapılar, Net Sıfır Enerjili Binalar veya Sıfıra Yakın Enerjili Binalar konuşuluyor. Yeşil Bina Sertifikası almayı hedefleyen binalar talep ediliyor. Küresel ısınma konusunda belirlenen uluslararası hedefler var. Bu doğrultuda birbiri ardına yeni yönetmelikler çıkıyor veya mevcut yönetmeliklerde revizyonlar yapılıyor. BOREAS A.Ş. olarak, TB1 ısı köprüsüzlük sınıfında olan klima santralleri üretiyoruz.

Enerji verimliliği ve tasarrufunu, ilkelerinin en başına koyan bir üretici olarak, doğaldır ki çok önemli ölçekte dış pazar olanağı buluyoruz. Üretimimizin %50’sinden fazlasını ihraç ediyoruz. Bu nedenle de uluslararası pazarların taleplerini yakından takip ediyoruz. Bizim için pazar sadece yerel değil, evrenseldir.

Ayrıca evrenselin yerele aktarılması, ülkemiz menfaatinedir. Ekolojik yapı dendiğinde akla, ilk önce enerji etkin aktif sistemlerin entegre edildiği tasarımlar geliyor.  Dolayısıyla mimari, artık diğer mühendislik disiplinleri ile eşgüdümlü, koordineli hareket etmeli ve bütünleşik tasarım anlayışı; mimari ve mühendislik disiplinleri tarafından içselleştirilmelidir.

İşte bu etkinlik de, bu amaca hizmet ediyor. BOREAS her zaman ticari kaygıların ötesinde, bu bilincin oluşmasının bir parçası olmaya çalışmıştır. Bu sponsorluğumuz da, bu düsturumuzun bir göstergesidir.”


Benzer İçerikler

Yorum Ekle