ASHRAE 2014 Kış Konferansı

ASHRAE’nin 2014 Kış Konferansı, A.B.D.’nin New York şehrinde 18-22 Ocak 2014 tarihleri arasında yapıldı. Bu konferansla bağlantılı olarak düzenlenen  Uluslararası HVAC&R Sergisi ise, 21-23 Ocak 2014 tarihleri arasında Javit’s Center’da gerçekleştirildi. Her iki etkinliğe de binlerce firma ve sektörün ilgili kesimlerini temsil eden onbinlerce kişi gerek katılımcı gerekse izleyici olarak katıldı.

Bina tesisatları ana teması etrafında gerçekleştirilen Konferans’da değinilen başlıca alanlar: bina bilgi sistemleri, devreye alma ve işletim/bakım, soğutma, çevre sağlığı, uluslararası tasarım, HVAC&R sistemleri ve uygulamaları ile özellikle yüksek/çok yüksek binaların performansı oldu. Bu alanlarda sunulan bildirilerde ise; bina kabuğu, bina basınç dengeleri, atık yönetimi, asansörler, karbon salımı ve adaptif kullanım, bina kontrol teknolojilerinin bina yönetim sistemlerine entegrasyonu, inovatif hidronik sistem tasarımı, optimum iç çevre şartları, sel ve fırtına gibi doğal afetler sonrasında bina iyileştirmeleri konuları ön plana çıktı.
Sunulan bildirilere ilave olarak, bu alanlarda ayrıca çalıştaylar, seminerler, konferanslar, poster sunumları ile  kısa ve uzun kurslar gerçekleştirildi. Bu faaliyetlere ek olarak, yıl içerisinde kararlaştırılan, inovatif tasarım ve uygulamalara verilen teknoloji  ödülleri, öğrenci yarışması proje ödülleri ve hizmet ödülleri de etkinlik sırasında sahiplerine törenle verildi.
ASHRAE’nin 2014 Kış Konferansı’nda, tüm bu bilimsel/teknolojik etkinliklerin yanısıra, pek çok idari ve  teknik komite  toplantıları da gerçekleştirildi.
Bu toplantılardan Türkiye  açısından  en önemlisi “Members Council” toplantısı idi.
Bilindiği üzere “ASHRAE Turkish Section”in kuruluşu  2013 Kış Konferansı esnasında gerçekleştirilmiş idi. Üzerinden henüz 1 yıl geçmiş  olmasına rağmen, yapılan çalışmalar neticesinde, Türkiye’nin ASHRAE üye  sayısı  daha da artmış ve bu üyelerin büyük çoğunluğu  “ASHRAE Turkish Chapter” olma başvurusunu Konferans öncesi ilgili yerlere iletmiş idi.
Kış Konferansının programlı toplantılarından olan ve 21 Ocak 2014 tarihinde yapılan” Members Council” toplantısında bu başvuru kabul edildi. “ASHRAE Turkish Chapter”ın Başkanı Prof. Dr. Barış Özerdem karar sonrasında, ASHRAE yöneticilerinin bu kadar  kısa bir sürede statüsünü geliştiren başka bir ülke hatırlamadıklarını belirterek Türkiye’yi tebrik ettiklerini söyledi.
Prof. Dr. Barış Özerdem ayrıca,  Mart 2014  sonunda  yapılması planlanan  resmi açılış törenine ASHRAE Başkanı Prof. Dr. William Bahnfleth’la beraber, Türkiye’nin  içinde bulunduğu Avrupa ile  Geniş Bölge  Başkanlarının da katılacağını  bildirdi.

Benzer İçerikler

Yorum Ekle