2. İklimlendirme Sektörü Konferansı Gerçekleşti

Eventuum tarafından Asal İklimlendirme, Hitachi ve Cantaş sponsorluğunda 4 Kasım 2014 tarihinde Marriott Hotel Asia’da gerçekleşen 2. İklimlendirme Konferansı, tüm dünyada kullanılan yeni teknolojilerin yanı sıra iklimlendirme sektörünün uzun ve kısa vadede yaratacağı ekonomik fırsatları ve öngörüleri yansıtarak katılımcılara vizyon, sektöre değer kattı, geleceğe ışık tuttu.

İstanbul’da 2.si düzenlenenen “HVAC & IR, Verimlilik, Sürdürülebilirlik, Enerji ve Endüstriyel Gelişmeler” kapsamıyla İklimlendirme Konferansı 4 Kasım 2014 tarihinde Marriott Hotel Asia’da gerçekleşti.
Açılış Konuşması, Çukurova Isı, Doğalgaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği, İktisadi Kalkınma Vakfı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ömer Cihad Vardantarafından gerçekleştirilen İklimlendirme Konferansı, sektörün duayenlerini ve liderlerini ağırladı.
Eventuum’un başarılı geçen sayısız organizasyonlarından biri olan İklimlendirme Konferansı’nda yüksek katma değerli, uluslararası platformda fikir lideri ve sonuç odaklı, yerli ve yabancı seçkin konuşmacılar yer aldı.
Konferansta “AB’ye Giriş Sürecinde Çevre Yaklaşımları ve Yeni Teknolojiler” konulu oturumda Onaran Teknoloji ve İSEDA Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Uğur Otaran, “2014 Gelişmeleri Işığında Türk İnşaat Sektörü ve İmalat Sanayii’nin Durumu” konulu oturumda ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Orhan Turan,  “Küresel Oyuncu Olarak İklimlendirme Sektörünün Makro Başarı Hedefinde Eğitimin Yeri ve Önemi” konulu oturumda Asal İklimlendirme Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Turhan Karakaya, “Yalıtımda Performans, Sürdürülebilirlik ve Inovatif Yöntemler”  konulu oturumda Eryap ve XPS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Emrullah Eruslu, “HVAC Sektöründe ErP- Ecodesign Yönetmelikleri ve Ülkemizdeki Etkileri”  konulu oturumda ECA Emar Genel MüdürüSn. Mustafa Güngör, Neden Japon Markaları?” konulu oturumda Fujitsu Dubai Genel Müdürü Sn. Toshiyasu Ohno, “Üretici Penceresinden İklimlendirme Sistemleri ve Klima Santrallerinde Türkiye’nin Konumu ve Gelecek Perspektifi” konulu oturumda Aldağ Genel Müdürü Sn. Tevfik Akannaç, “Klima Tesisatlarında Nemlendirme” konulu oturumu ile Havak Genel Müdürü Sn. Ahmet Gökşin, “Yenilenebilir & Alternatif Enerji ve Tüketici Bilinci” konulu oturumda RES Enerji Sistemleri Genel Müdürü Nurettin Küçükçalı, “3E Ekonomi, Enerji ve Ekoloji” konulu oturumda Çırağan Palace Kempinski Şef Mühendisi Sn. Tayfur Cinemre konuşmacı olarak yer aldı.
Hitachi Türkiye Ülke Müdürü Erman Akgün ve Cantaş Genel Müdürü Dr. Özgür Arseven ise özel sunumları ile katılımcılara yeni yükselen teknolojileri hakkında bilgi verdi.
Konferansın destek sponsorları arasında ise Hitit Mühendislik, Ges Teknik, Altherm, Ode Yalıtım,  Eryap, Aldağ, Havak, Onaran Klima, Fujitsu Abkay Grup,  Genç Mühendislik, RES Enerji ve  Rothenberger yer alarak, konferansın bir araya getirme ve sektörleri buluşturma özelliğinden maksimum yararlanarak firmalarını, ürünlerini ve hizmetlerini diğer katılımcılarına aktarma fırsatı elde etti. Özellikle konferans boyunca ilgili firmaların hazırladığı renkli stantları ile organizasyona enerji katarak farklılık yarattılar.
İSEDA-İklimlendirme, Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği, XPS Isı Yalıtımcıları Derneği,  konferansı destekleyen dernekler arasında yer alarak sektörlerinde yapıcı ve birleştirici güç olduklarını, üyeleri ve etki alanlarını konferansa kanalize ederek, başarıların artarak çoğalacağını sektöre ve katılımcılara ifade etmiş oldu.
Sektörün lider firmalarının ve konusunda ün yapmış uzmanların katılımı ile gerçekleşen  2.İklimlendirme Konferansı’nda, sektör temsilcilerinin yanı sıra, kamu, üniversiteler, eğitim kurumları, eğitimciler, inşaat şirketleri, projeciler, mühendisler, danışmanlar, mekanik ve inşaat taahhüt şirketleri, karar vericiler, otel, residence, yüksek yapı, alış-merkezleri gibi büyük yapıların teknik müdürleri ve daha birçok alandan akın akın toplanarak bir araya gelen dev katılımcı kitlesi ve sunumları yapan değerli isimler iklimlendirme sektörü ile ilgili yaklaşımlara, ticari ve ekonomik açıdan ciddi katkıda bulundular. Sektörün ilerlemesine pay sağlayacak yeni fikirler paylaşıma sunuldu, sadece üretimin değil, üretilen hizmetin değere dönüştürülmesi gerekliliğine dair öneriler görüşüldü.
Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima, Yalıtım, Enerji sektörleri ile ilgilenen tüm kullanıcı, müşteri, karar verici, tasarımcı, uygulayıcı,  yatırımcı, inşaatçı, projeci,  üretici, ithalatçı,  ve mühendis ve mimarlar  ile bir araya geldi, yeni iş bağlantılarının kurulmasına ve küresel bir network oluşturulmasına da fırsat yarattı.
Eventuum Genel Müdürü Pınar Kopuz, çok başarılı geçen ilk İklimlendirme Konferansı’nın ardından bu yıl gerçekleşen 2.İklimlendirme Konferansı, sektörün ilklerinden biri haline gelmekle birlikte, katılımcı kitlesi, içerik ve organizasyon farkları ile yepyeni bir soluk olduğunu, sektör temsilcileri ve katılımcılar arasında çok büyük takdir ve beğeni toplayarak üst düzey VIP buluşma olarak gösterildiğini ifade etti. İlgili konferanslar zincirinin büyüyerek çok daha fazla katılımcı ve yeni vizyonlarla yıllar boyu sürdürüleceğini öngördü.

Benzer İçerikler

Yorum Ekle