2. İklimlendirme Konferansında Neler Konuşuldu

İklimlendirme Konferansı 4 Kasım 2014 tarihinde Eventuum tarafından Marriott Hotel Asia’da gerçekleştirildi. Ana Sponsor; Asal İklimlendirme Teknolojileri – Hitachi, Genel Sponsor; Cantaş, Destek Sponsorları; Abkay Grup, Fujitsu, Aldağ, Altherm, Eryap, Genç, Gesteknik, Havak, Hitit,Ode, Onaran Klima, Res, Rothenberger, Destekleyen Kuruluşlar; İSEDA, XPS, Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği oldu.

Konferansın açılış konuşmasını sektör duayeni Ömer Cihad Vardan yaptı. Ömer Cihad Vardan, Dosider ve İktisadi Kalkınma Vakfı ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı kimlikleri yanısıra sektörde uzun yıllar haklı bir isim yapmış Çukurova Isı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı sorumluluğu ile konuştu.


 

Ömer Cihad VardanÖmer Cihad Vardankonuşmasında, Dosider’in kurulduğu ’93 yılından bu yana ülke çapında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 1965 yılında kurulan İktisadi Kalkınma Vakfı’nın Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkileri sürecine destek olmak olduğunu, kurucularının İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası olduğunu, bu gün en büyük destekçisinin T. Odalar ve Borsalar Birliği olduğunu 50 yıldır spesifik bir konu üzerinde çalıştığını, sürecin işlemesi için araştırmalar, bilgilendirme çalışmaları yaptığını belirtti.
Enerjinin her zamankinden fazla önem taşıdığı bu gün kullandığımız enerjiyi nasıl verimli kullanırız, ileriye dönük neler yapabilirizin sorusuna açtığı başlıklar; Cihazlarda Verimlilik, Sanayide Enerji Verimliliği- doğal gaz arz güvenliği, Elektrikte Doğal Gazın Etkisinin Azaltılması  olarak özetledi. Bütün yenilenebilir ve yerli kaynakları kullanmalıyız ki bağımsızlığımızı sağlayabilelim diyerek sözlerine son verdi.


 

Uğur OtaranOturm 1’in konuşmacısı Uğur Otaran / İSEDA Yönetim Kurulu Başkanı ve Onaran Klima Genel Müdürü olarak “AB’ye giriş sürecinde çevre
yaklaşımları ve yeni teknolojiler” başlığı altında sunumunu gerçekleştirdi.
Uğur Otaran; fosil yakıtları kullanırken rasyonel düşünme ilkelerini, çevrenin kirlenmesini önemsemediğimizi, bu gün tehdit altında olduğumuzu, önümüzdeki 50 yılda bu yakıtların tükeneceğini, yerine konmasının mümkün olmadığını yanısıra iklimin değişmesi ile verimli su kenarındaki toprakların su altında yok olacağını, destanlardan Tufan’ın hikayesinin yakında tekrarlanabileceğini, her ülkenin saldığı karbon emisyonu için sorumlu olacağını ve kotaların oluşturulacağını, ozon delen gazların kullanılmaması gerektiğini, çözümün cihazların bakım ve onarımlarında atmosfere yaydığı gazları önlemek için eğitimli teknik personelin yetiştirilmesi ve eğitimlerinin sürekli tutulmasının önemini, İSEDA’nın açtığı “teknolojik eğitim merkezi” ile bunun sağlanabileceğini belirtti. İSEDA’nın müfredatları düzenlenmiş, normlar hazırlanmış, eğitim tesisi açıldığın ekledi. Otaran, mıknatıs kullanan motorların dünyada devrim yapacağını belirtti. VRF sistemlerinde kullanıldığını, COP lerin yükseldiğini, düşük sıcaklıklarda ısıtma yapabilme kabiliyetinin arttığı söyledi. Sonuç olarak, yenilenebilir enerjilerin ancak verimli sistemler ile verimli olacağını, “O” enerjili binalarda kendi ihtiyacından biraz daha fazla enerji üretir şekilde kurgulayıp, bu fazla enerjinin getirisi ile binanın bakım ve yenileme masraflarının karşılanması gerektiğini belirtti.


Orhan TuranOturum 2’nin konuşmacısıOrhan Turan ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı, “2014 Gelişmeleri ışığında Türk İnşaat Sektörü ve İmalat Sanayii’nin durumu” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
Orhan Turan; yalıtımın tanımını, enerji verimliliğinde dünya ekonomisinde 10 tirilyon dolarlık 2035 e kadar katkı sağlayabileceğini, 10 yıllık sektör ürünleri çimento, demirçelik, seramik, cam sanayinde tasarruf potansiyeli olduğunu belirtti. Esas konunun dünya ülkelerinin enerjiyi
kontrol etmek istediklerini, yanısıra 1.3 milyon insanın da elektriksiz yaşadığını, konutlarda ve sanayide enerjinin yüzde 70 inin kullanıldığını, Türkiye’nin cari açığının büyük kısmının enerjiye ayrıldığını, ülkemizin enerji girdi oranı yüksek ürünleri üretip ihracatından vazgeçmesinin
gerektiğini, çözüm olarak dünyada katma değerli, mühendisliği yüksek inşaatlar yapan müteahhitlerimizin artmasını, Türk Müteahhitlerinin de Türk ürünlerini tercih etmelerini belirtti. Yapı malzemeleri ihracatının artmasının önemini, tasarımcılığın gelişmesini, hedef olarak Çin-Almanya veTürkiye sıralaması ile ilk üçe girilmesi gerektini bunun da markalı ürünlerin ihracatının gerektiğini, ancak imalat sanayiinde katma değerin yaratılamadığını, patent sayımızın çok düşük olduğunu, yüksek teknolojiye, inovasyon ve ar-ge ye önem verilmesi gerektiğini ifade etti.


Turhan KarakayaOturum 3’ün konuşmacısıTurhan Karakaya / Asal İklimlendirme Teknolojileri Yönetim kurulu Başkanı, “Küresel Oyuncu Olarak İklimlendirme Sektörünün Makro Başarı Hedefinde Eğitim Yeri ve Önemi” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
Turhan Karakaya; Türkiye’nin küresel oyurcu olması için eğitimde neredeyiz, diyerek, liselerden mesleksiz gençlerin mezun olduğunu, eğitim olarak vasıflarının olmadığını, dünyanın artık insanların ne iş yapabildiğini, yeteklerinin ve uzmanlık alanlarının ne olduğunu tasnif etmek istediğini, gelişmiş ülkelerin yüzde 60 ının mesleki teknik okula gittiğini, yüzde 48 inin meslek yüksek okuluna geri kalannın üniversiteye gittiğini söyledi. Bizim de işi bilen adama ihtiyacımızın olduğunu, Avrupa Birliği’nin kendi yeterlilik sistemini ve çerçevesini geliştirdiğini, meslek standartlarını ise kim o işi yapıyorsa onun geliştireceğini, devletin eğitimden çekileceğini, sektöre bıracağını, Europast denilen bir pasaport verileceğini, Avrupa’da bu pasaport ile niteliklerine göre işe alınacaklarını, üniversite mezunlarında ise bir makina mühendisi hangi konuda uzman ise belgesini beyan etmek zorunda olacağını, yetkinliği ölçülmüş ve seviyesi belirli kişilerin tanımlı olacağını ekledi. Türkiye’de ise mesleki yeterlilik kanununun çıktığını, ancak sadece yasal olduğunu, bunların kademelendirildiğini, bir takim eğitim planlarının çıktığını, bazı Üniversitelerde bu programların olduğunu, mühendislik ile teknoloji fakültelerinin ayrılması gerektiğini, uygulama mühendisliğinin sahada çalışmaya yönelik olması gerektiğini, ileriyi gören bazı Şirketlerin Akademiler kurduklarını, derslerin bir kısmının fabrikada yapıldığını, tüm bu çalışmaların doğru yolda olduğunu ve gelecek için umut vaad ettiğini ifade etti.


Emrullah ErusluOturum 4’ün konuşmacısıEmrullah Eruslu / XPS Derneği Yönetim kurulu Başkanı, Eryap CEO’su, “Yalıtımda Performans, Sürdürülebilirlik ve Inovatif Yöntemler” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
Emrullah Eruslu; geçmiş yüzyıllardan başlayarak dünyada ki çeşitli kültürlere ait evler hakkında örnekler verdi. Yeşil çatıların yüzyıllardır uygulandığını, yeşil duvar ve çatı ile ısı tedrici sağlandığını, Süleymaniye Camii ile ilgili büyük usta Sinan’ın gerçekleştirdiği yapı tekniği, ısıtma ve aydınlatma araçlarının etkilerinin nasıl bertaraf edildiği, drenaj sisteminin nasıl çözüldüğü, geçmişte farklı iklimlerde doğal havalandırma için hangi teknikler kullanıldığını, yerel mimarimizde doğal iklimlendirme tekniklerini, yapı özelliklerini, insan faktörünün nasıl öne alındığını görseller ile zenginleştirerek anlattı. Bu günün dünyasına gelindiğinde, XPS sistemleri hakkında bilgiler verdi, Binaların TS 825 kitabının ısı konulu başucu kitabı olduğunu, şimdi de soğutma konulu bir kitabın oluşması gerektiğini, Dernek çalışması yaptıkları ülke çapında kullanılacak yalıtım kalınlık gerekleri, binalardaki yalıtım algı araştırmaları sonuçlarını, yapı malzemesinin asla bir yalıtım malzemesi olmadığının bilincinin artık yerleşmesi gerektiğini vurguladı.


Mustafa GüngörOturum 5’in konuşmacısıMustafa Güngör / ECA – EMAR Genel Müdürü, “HVAC Sektöründe ErP- Ecodizayn Yönetmelikleri ve ülkemizdeki etkileri konulu sunumunu yaptı.
Mustafa Güngör; ülkemizin enerji konulu mevcut durumunu, enerji verimliliği kanununu, doğal gazlı cihazların daha verimli olması gerektiğini, Avrupa Birliği’nin ısıtma sistem ve cihazları verimleri konulu yaptığı çalışmaları, Environmental Action Programme (EAP) hakkında bilgileri, Av.Birl.’nin belirlediği 25 civarında LOT olduğunu, her bir ürün grubunu ayrı bir lot hedeflediği, Ekodizayn yönetmeliklerini, cihaz verimliliklerini, enerji etiketlemelerini, klima cihazları için lot 10’un geçerli olduğunu, ülkemizde ısıtma cihazları için sadece yoğuşmalıların kullanılması gerektiğini, verimsiz cihazların değiştirilmesi gerektiğini, ısı pompalarının önemini, binaların alt yapılarında düzenlemelerin olacağını, verimli cihazların maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle katı yakıtlı ürünlere dönülmek istenebileceğini, bunun için çözümlerin üretilmesinin gerektiğini ifade etti.


Erman Akgün

Oturum 6’nın konuşmacıları: “HVAC Sektöründe Yeni Yükselen Teknolojiler” konulu üç konuşmacı sunum yaptı.
/ Hitachi Türkiye Ülke Müdürü
Erman Akgün; Hitachi olarak 2015 yılında asansör sektörüne girdiklerini, elektronik sistemler konusunda Türkiyeyi merkez olarak konumlandırdıklarını, materyaller ve komponentler konusunda esnek doğal gaz borularını Türkiye’ye getirdiklerini, yanısıra otomotiv ve dijital
sistemlerde ki çalışmalarını, iklimlendirme konusunda Asal ile çalıştıklarını, lojistik konusunda iddialı olduklarını, binin üzerinde çalışanlarının olduğunu, iş ortaklarının olduğunu, BMS sistemlerinin olduğunun bilgilerini aktararak tanıtımını gerçekleştirdi.


Toshiyasu OhnoToshiyasu Ohno, Fujitsu Taichi Dubai Genel Müdürü,
Japon markalarının özelliklerini, Türkiye ve Türkiye merkezli yakın ülkelerin pazarları hakkında bilgiler verdi.
Dr. Özgür Arseven, Cantaş Genel Müdürü, Genel Sponsor Özel Sunumu gerçekleştirdi.
Dr. Özgür Arseven, iklimlendirme ve soğutma sektöründe ’79 yılından beri Cantaş firmasının sektörün öncü tedarikçi firması olduğunu, klima
montajında boruların yalıtımlarının önemini, önceden yalıtılmış bakır boruların avantajını,  yabancı ortak ile yeni bir fabrika kurduklarını, now-how ve makina desteği alarak sektöre ürünleri kazandıracaklarını, soğutucu akışkanların kotaya bağlanması klima sektörünü daha çevreci yapacağını, soğutucu akışkan sunduklarını, soğutucu akışkan test laboratuvarları hakkında bilgileri tanıtım filmi desteği ile sundu.


A.Tevfik AkannaçOturum 7’nin konuşmacısıA.Tevfik Akannaç, Aldağ Genel Müdürü, “Üretici penceresinden iklimlendirme sistemleri ve klima santrallerinde Türkiye’nin konumu ve gelecek perspektifi” konulu sunumunu yaptı.
A.Tevfik Akannaç; sektörün 40 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu 10-12 kalem uluslararası sertifikalara sahip ürün üretildiğini, yatırım, teşvik ve ekonomik büyümenin üretimleri şekillendirdiğini, inşaat sektörünün gelişmesi, bölgesel teşvikler, organize sanayiler ile iklimlendirme cihaz üreticilerinin de geliştiğini, sadece iç pazarı düşünmemek ve ihracata önem vermenin önemini, rakamsal bilgileri, yan sanayinin geliştirilmesinin önemini, ihracatın geliştirilmesinde devlete, firmalara ve üniversitelere düşen görevleri, projecilerin yurt dışı çalışmalarının önemini, markalaşmaya önem verilmesini, vergi yüklerinin azaltılmasını, dünya genelinde 460 milyar dolarlık ithalat hacmi olan sektörün, ancak yüzde 1 lik payının olduğunun altını çizdi. Bilimin ve teknolojinin önderliğinde el birliği ile çalışmanın önemini anlattı.


Ahmet H. GökşinOturum 8’in konuşmacısıAhmet H. Gökşin Havak Genel Müdürü olarak ” nemlendirme ve iç hava kalitesi açısından Türkiye ve bölgesinde ki fırsatlar” konulu sunumunu yaptı.
Ahmet H. Gökşin; nemlendirmeyi nasıl seçelim, yeşil tasarım, binaların en az enerji tüketen cihazlar ile donatılması, nemlendirmenin önemi, adyabatik ve izotermal yöntemler hakkında bilinmesi gereken kriterler, her iki sistemin özellikleri, enerji tasarrufu için nemlendirmede ki
sistem seçimlerinin önemi, buhar dağıtım borularının seçiminin önemi, yeşil tasarım yapıldığında buhar üretiminde yüzde 57’ye kadar tasarruf yapılabileceğini, karbondioksit emisyonlarının yüzde 61’e kadar azaltabileceğimizi, buhar dağıtımında yüzde 85’e kadar enerji tasarrufu ve
karbondioksit emisyonunu yine yüzde 85’e kadar azaltabileceğimizi, Prof. Dr. Hikmet Karakoç ile birlikte “Nemlendirme Tekniği” Kitabı’nı yayınladıklarını özet ile ifade etti.


Nurettin KüçükçalıOturum 9’un konuşmacılarındanNurettin Küçükçalı / Res Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ” Yenilenebilir ve alternatif enerji ve tüketici bilinci” konulu sunumunu gerçekleştirdi.
Nurettin Küçükçalı; enerjinin doğru kullanımı, alternatif enerji kullanımı, yenilenebilir enerji kullanımları ile ilgili örnek projeler hakkında interaktif bir sunum gerçekleştirdi. Tesisatlarda ki kaçakların önlenemez olduğunu, binalarda ısı izolasyonunun artık yapıldığını, ısınmada ve soğutmada ki enerjiyi doğru kullanmamız gerektiğini, halen yoğuşmasız cihazların satıldığının altını çizdi, ısı pompaları hakkında örnekler üzerinden bilgiler verdi.


Tayfur CinemreOturum 9’un konuşmacılarından Tayfur Cinemre / Çırağan Palace Kempiski Hotel Şef Mühendisi, Mekanik Mühendisi, 3E Ekonomi, enerji ve ekoloji konulu sunumunu yaptı.
Tayfur Cinemre; yeniden sürdürülebilir için neler yapılmalıdır sorusuna, israfı azaltmak, her şeyi geri dönüştürmek, tamir ve yedek parçaları tekrar hayatımıza sokmak, teknik elemanlara hak ettikleri değeri vermek, daha uzun ömürlü ürünler üretmek, ekonomiyi alış-verişten sosyal amaçlara yöneltmek, düşünce yapısını tamamen değiştirmek şeklinde özetledi. Ekonomik krizden çıkarılacak dersler başlığında, daha az harcama, daha fazla tasarruf, daha az kredi- daha az tüketim, daha az tüketim – daha az karbon emisyonu, daha az karbon emisyonu – sürdürülebilir bir çevre, sonuçta, kontrollu bir karbon emisyonuyla sürdürülebilir ekonomi arasında bir benzerlik vardır, dedi. Cinemre, günümüzde insan kaynaklı yıllık karbon emisyonunun 9 gigaton, dünyanın absorbe ettiği emisyon 5 gigaton, biriken miktar yılda 4 gigaton, yani ciddi bir oranda azaltmak gerekiyor diye ekledi.


Sektörün lider firmalarının ve konusunda ün yapmış uzmanların katılımı ile gerçekleşen 2.İklimlendirme Konferansı’nda, sektör temsilcilerinin yanı sıra, kamu, üniversiteler, eğitim kurumları, eğitimciler, inşaat şirketleri, projeciler, mühendisler, danışmanlar, mekanik ve inşaat taahhüt şirketleri, karar vericiler, otel, residence, yüksek yapı, alış-merkezleri gibi büyük yapıların teknik müdürlerinden oluşan katılımcı kitlesi bir araya geldi. Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima, Yalıtım, Enerji sektörleri ile ilgilenen tüm kullanıcı, müşteri, karar verici, tasarımcı, uygulayıcı, yatırımcı, inşaatçı, projeci,  üretici, ithalatçı,  ve mühendis ve mimarlar  ile bir araya geldi, yeni iş bağlantılarının kurulmasına ve küresel bir network oluşturulmasına da fırsat yarattı.

Benzer İçerikler

Yorum Ekle